Vihanninharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys

Vihannin pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys on valmistunut.

Ohjausryhmässä on ollut edustettuna Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Vihannin Vesi Oy, Jokilaaksojen palo- ja pelastuslaitos, Raahen kaupunki sekä Kalajoen ympäristöterveydenhuolto.

Suojelusuunnitelma-alue koostuu kolmesta 1-luokan pohjavesialueesta: Möykkylä-Mäntylampi, Vihanninkangas ja Alpua-Lumijärvi. Suojelusuunnitelmassa tarkatellaan pohjavesialueen hydrogeologisia ominaisuuksia ja tunnistetaan pohjavedelle mahdollisesti riskiä aiheuttavat toiminnot.

Kuulutus on julkisesti nähtävillä 6.2.-7.3.2018 Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla, osoitteessa Ruskatie 1, 92140 Pattijoki sekä Vihannin entisen kunnanviraston ilmoitustaululla, osoitteessa Kirkkotie 2, 86400 Vihanti.

Muistutukset ja mielipiteet suojelusuunnitelman päivityksestä on toimitettava kirjallisesti kuulutusaikana osoitteeseen Raahen kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähöpostitse ymparisto@raahe.fi

Kuulutuspdf, 318 kb

Suojelusuunnitelma taulukkopdf, 4797 kb

Suojelusuunnitelmapdf, 2200 kb

Kartatpdf, 14997 kb

Avoimet tarjouspyynnötArkisto