Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Raahen kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimi on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Asia koskee 30.5.2017 klo 10-15 järjestettävää Norsupalloa-tapahtumaa sekä 28.6.2017 klo 18-21.15 järjestettävää RaatiRoll-tapahtumaa.

Ilmoitus on julkisesti nähtävillä 12.5. - 25.5.2017 Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla, osoitteessa Ruskatie 1, pattijoki.

Asianosaisilla, joiden etua, oikeutta ja velvollisuutta asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena kuulutusaikana osoitteeseen Raahen kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköpostitse ymparisto@raahe.fi

Lisätietoja antaa asiaa valmisteleva ympäristösihteeri, yhteystiedo liitteenä olevassa kuulutuksessa.

Kuulutuspdf, 410 kb

Meluilmoituspdf, 2013 kb

Avoimet tarjouspyynnöt

Vuokrattavat tilaelementit Vihannin yläkoululle

09.05.17

Vuokrattavat tilaelementit Vihannin yläkoululle Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Sähköntoimitus

09.05.17

Sähköntoimitus Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto