Kuulutus: Mettalanmäen osayleiskaava


Raahen kaupunginvaltuuston 29.5.2017 §:ssä 55 hyväksymä Mettalanmäen osayleiskaava on
saavuttanut lainvoiman 25.7.2017.

Uusi Mettalanmäen osayleiskaava tuli voimaan 4.8.2017.


Raahessa 4.8.2017


RAAHEN KAUPUNGINHALLITUS

Avoimet tarjouspyynnötArkisto