Ilmoitus päätöksen antamisesta

26.6.2018, POPELY/2663/2015

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 26.6.2018 antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) perusteella päätöksen Raahessa sijaitsevan Nordic Gold Oy:n Laiva-kaivoksen biologisia vaikutuksia koskevan tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä. Suunnitelma koskee kaivoksen toiminnanaikaista tarkkailua vuodesta 2018 alkaen.

Päätös on 26.7.2018 virka-ajan päättymiseen saakka nähtävänä Raahen kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamossa, käyntiosoitteessa Veteraanikatu 1, Oulu.

Päätökseen saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta. Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseen päättyy 26.7.2018.

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS

Liitteet:

Päätös Raahessa sijaitsevan Nordic Gold Oy:n Laiva-kaivoksen biologisia vaikutuksia koskevan tarkkailusuunnitelman hyväksymisestäpdf, 150 kb

Nordic Mines Oy, Laiva-kaivoksen biologinen tarkkailu 1.5.2018 alkaen, 13.4.2018pdf, 5097 kb

Oikaisuvaatimusosoituspdf, 1496 kb

Avoimet tarjouspyynnötArkisto