Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti, että Korkein hallinto-oikeus on 3.3.2017 antanut päätöksensä Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätöksestä tehdyistä valituksista. KHO hylkäsi valitukset, ja ympäristöministeriön 23.11.2015 tekemä vahvistuspäätös pysyy voimassa. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen.

Oulussa 6.3.2017

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Avoimet tarjouspyynnöt

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet

22.03.17

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut

06.03.17

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut Tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto