Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman asemakaava ja asemakaavan muutos


Raahen kaupunginvaltuusto 29.05.2017 §:ssä 53 hyväksymä Akm 235: Raahen syväsataman asemakaava ja asemakaavan muutos on saavuttanut lainvoiman 25.7.2017.

Asemakaava koskee:
Raahen kaupungin 41. kaupunginosan osaa tiloista Lahjoitusmaa 678-402-1-50 ja Raahenmeri 678-413-36-2.

Asemakaavan muutos koskee:
Raahen kaupungin 41. kaupunginosan vesialuetta (W-1)

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat:
Raahen kaupungin 41. kaupunginosan kortteli 4119 tontit 1 ja 2 sekä siihen liittyvät satama- ja vesialueet.

Tonttijaolla muodostuvat:
Raahen kaupungin 41. kaupunginosan korttelit 4119 tontit 1 ja 2.

Uusi asemakaava ja asemakaavan muutos tuli voimaan 4.8.2017.


Raahessa 4.8.2017


RAAHEN KAUPUNGINHALLITUS

Avoimet tarjouspyynnötArkisto