Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

KUULUTUS
Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Tausta
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalueittain asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työ- ohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Asiakirjat
Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018–9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Sivuilta löytyy mm. linkki kuulemiseen liittyvään Vaikuta vesiin -karttapalveluun. Oman alueen tulostettuihin asiakirjoihin voi tutustua ELY-keskuksissa, Pohjois-Pohjanmaalla osoitteessa Veteraanikatu 1, Oulu. Kunnissa asiakirjojen nähtävillä pitäminen toteutetaan pääsääntöisesti sähköisenä.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 9.7.2018 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet sähköisen palautteen antamiseksi. Palautteen voi toimittaa myös kirjallisena, Pohjois-Pohjanmaalla ELY-keskuksen kirjaamoon. Sähköpostiosoite on kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely- keskus.fi ja postitusosoite Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, 90101 Oulu.

Lisätiedot
Lisätietoja kuulemiseen liittyen antavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ylitarkastaja Anne Laine sekä johtava vesitalousasiantuntija Kimmo Aronsuu. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely- keskus.fi. ELY-keskuksen vaihteen puhelinnumero on 0295 038 000.

Oulussa 2. tammikuuta 2018

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Avoimet tarjouspyynnötArkisto