Kuulutus

Liikennevirasto on hyväksynyt 15.5.2018 päätöksellä LIVI/7974/04.01.01/2017 tiesuunnitelman Valtatien 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanoajan 30 päivää 4.6.-4.7.2018 osoitteessa Raahen kaupungin tekninen keskus, Ruskatie 1, Pattijoki.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa insinööri Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata Tarja Bäckiltä, puh. 0295 038 237, sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tai osoitteella: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu.

Raahen kaupunginhallitus

Avoimet tarjouspyynnötArkisto