Viralliset ilmoitukset

Julkipano Ympäristölupa Pentti Hämeenaho Oy

19.01.17

Raahen kaupungin ympätistöviranomainen on tarkastanut Pentti Hämeenaho Oy:n ympäristölupahakemuksen ja päättänyt myöntää haetun ympäristöluvan maanläjitysalueen toiminnalle Raahen kaupungin Piehingin kylän ...

Kuulutus meluilmoituksesta Puluvärkki ICE

09.01.17

Raahen kaupungin hanketoiminta ja kehittäminen, yhteyshenkilönään Hannele Meskus, on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja ...

64 vuotta täyttäneiden raahelaisten eläkeläisten kenkien nastoittaminen alkaa

02.12.16

Raahen kaupunki aloittaa 64 vuotta täyttäneiden raahelaisten eläkeläisten kenkien nastoittamisen kaatumistapaturmien ja niistä aiheutuvien vammojen ehkäisemiseksi. Kenkien nastoittaminen alkaa viikolla ...

Kuulutus Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehtaan Natura-arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

04.11.16

Mustavaaran Kaivos Oy suunnittelee metallituotetehtaan rakentamista Raahen kaupungin 41. kaupunginosaan Raahen sataman ja SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan teollisuusalueen viereiselle ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta

21.10.16

Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 24.10. – 23.11.2016 väliseksi ajaksi tekniseen palvelukeskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja ...

Kuulutus Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

23.09.16

Asemakaavan muutosalue käsittää Raahen kaupungin 6. kaupunginosassa korttelin 21 tontit 4 ja 9 sekä osan katualueesta 678-6-9901-1. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ...

Julkipano Maa-aineslupa ja ympäristölupa Koneurakointi Leo Lomu Oy

29.08.16

Raahen kaupungin ympäristölautakunta kokouksessaan 25.8.2016 § 82 on myöntänyt Koneurakointi Leo Lomu Oy:lle maa-ainesluvan Raahen kaupungin Ilveskorven kylään tilalle Honkala ...

Julkipano Venetsialaiset, Pekan pimiät ja EloHäppening

25.08.16

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 23.8.2016 käsitellyt ympäristönsuojelulain 118 §.n mukaisia ilmoituksia melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnat ...

Kuulutus Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

01.07.16

Kaavatyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan mm. työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla ...

Kuulutus AKM 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos

04.05.16

Asemakaavan muutos koskee: Raahen kaupungin 28. kaupunginosan (Antinkangas) kortteleita 168 ja 169, autopaikkojen korttelia AP (168, 169), osaa korttelin 2801 ...

Kuulutus meluilmoituksesta RaatiRoll -tapahtuma

27.04.16

Kuulutus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta RaatiRoll- tapahtuman aikaan 29.6.2016 klo 18.00 - 22.15. Kuulutus pdf, 41 kb Ilmoitus ...

Työllistämisen kuntalisä

18.04.16

Raahen kaupunginhallitus on päätöksellään 17.02.2014 § 78 päättänyt myöntää työllistämisen kuntalisää raahelaisille yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille tai yrityksille/yksityisille henkilöille, jos ...

Avoimet tarjouspyynnöt

Pyöräkuormaajan hankinta (uusi tai vähän käytetty, max 2500 h)

03.01.17

Pyöräkuormaajan hankinta (uusi tai vähän käytetty, max 2500 h) Tarjouspyynnön asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto