Viralliset ilmoitukset

Kaupunginvaltuuston kokous 27.3.2017

22.03.17

Raahen kaupunginvaltuuston kokous pidetään Kauppaporvarin Fregattisalissa, os. Kirkkokatu 28, Raahe, maanantaina 27.3.2017 alkaen kello 19.00, jolloin käsitellään esityslistassa nro 3/2017 ...

Ehdokaslistojen yhdistelmä

16.03.17

Ehdokaslistojen yhdistelmä Raahen kaupungissa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten on nähtävänä Raahen kaupungin keskushallinnon ilmoitustaululla, os. Rantakatu 50, ...

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

10.03.17

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti, että Korkein hallinto-oikeus on 3.3.2017 antanut päätöksensä Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätöksestä ...

Kuntavaalit Raahen kaupungissa

09.03.17

Raahen keskusvaalilautakunta ilmoittaa Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina, huhtikuun 9. päivänä 2017 . Vaaleissa valitaan yhteensä 43 valtuutettua Raahen kaupunginvaltuustoon 1.6.2017 alkavaksi ...

Kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupa Ritokangas

07.03.17

Metsäyhtymä Kankaala hakee lupaa maa-ainesken ottamiseen, kalliokiven louhintaan ja murskaamiseen Raahen kaupungin, Piehingin kylään tilalle Ritokangas 678-411-11-32. Haettavalla toiminta-alueella ei ...

Kuulutus Mettalanmäen osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolosta

24.02.17

Raahen kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 79 päättänyt asettaa Mettalanmäen osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ...

Kuulutus Kopsan tuulivoimapuiston III:n vaiheen osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä olosta ja yleisötilaisuudesta

24.02.17

Raahen kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 78 päättänyt asettaa Kopsan tuulivoimapuiston III:n vaiheen osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 77 päättänyt asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2. – 28.3.2017 ...

Kuulutus Sulaton osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 76 päättänyt asettaa Sulaton osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2.-28.3.2017 ...

Kuulutus Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehtaan Natura-arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

04.11.16

Mustavaaran Kaivos Oy suunnittelee metallituotetehtaan rakentamista Raahen kaupungin 41. kaupunginosaan Raahen sataman ja SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan teollisuusalueen viereiselle ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta

21.10.16

Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 24.10. – 23.11.2016 väliseksi ajaksi tekniseen palvelukeskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja ...

Kuulutus Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

23.09.16

Asemakaavan muutosalue käsittää Raahen kaupungin 6. kaupunginosassa korttelin 21 tontit 4 ja 9 sekä osan katualueesta 678-6-9901-1. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ...

Julkipano Maa-aineslupa ja ympäristölupa Koneurakointi Leo Lomu Oy

29.08.16

Raahen kaupungin ympäristölautakunta kokouksessaan 25.8.2016 § 82 on myöntänyt Koneurakointi Leo Lomu Oy:lle maa-ainesluvan Raahen kaupungin Ilveskorven kylään tilalle Honkala ...

Julkipano Venetsialaiset, Pekan pimiät ja EloHäppening

25.08.16

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 23.8.2016 käsitellyt ympäristönsuojelulain 118 §.n mukaisia ilmoituksia melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnat ...

Kuulutus Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

01.07.16

Kaavatyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan mm. työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla ...

Kuulutus AKM 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos

04.05.16

Asemakaavan muutos koskee: Raahen kaupungin 28. kaupunginosan (Antinkangas) kortteleita 168 ja 169, autopaikkojen korttelia AP (168, 169), osaa korttelin 2801 ...

Kuulutus meluilmoituksesta RaatiRoll -tapahtuma

27.04.16

Kuulutus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta RaatiRoll- tapahtuman aikaan 29.6.2016 klo 18.00 - 22.15. Kuulutus pdf, 41 kb Ilmoitus ...

Työllistämisen kuntalisä

18.04.16

Raahen kaupunginhallitus on päätöksellään 17.2.2014 § 78 päättänyt myöntää työllistämisen kuntalisää raahelaisille yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille tai yrityksille/yksityisille henkilöille, jos ...

Avoimet tarjouspyynnöt

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet

22.03.17

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut

06.03.17

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut Tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto