Viralliset ilmoitukset

Perusturvatoimikunnan toiminta-avustukset 2017

17.02.17

Raahen kaupungin perusturvatoimikunta julistaa haettavaksi 17.3.2017 kello 15.00 mennessä Raahen alueella eläkeläis-, lastensuojelu-, vammais- ja muuta sosiaalista työtä tekevien järjestöjen ...

Kuntavaalit Raahen kaupungissa, Hakemus ehdokaslistojen julkaisemiseksi

15.02.17

Raahen keskusvaalilautakunta tiedottaa Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina huhtikuun 9. päivänä 2017. Vaaleissa valitaan 43 valtuutettua ja heille varavaltuutetut 1.6.2017 alkavaksi Raahen ...

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta Lumiaho Olli-Pekka ja Kurkinen Anna

09.02.17

Olli-Pekka Lumiaho ja Anna Kurkinen hakevat ympäristölupaa uuden eläinsuojan toiminnalle ja nykyisen eläinsuojan toiminnan muuttamiselle Raahen kaupungin Lumimetsän kylän tilalle ...

Raahen edustan merialueen yhteistarkkailun tarkkailusuunnitelman hyväksyminen

08.02.17

Pohjois-Pohjanmaan (POPELY/2462/2016) ja Lapin (LAPELY/1459/5723-2016) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten päätös 1.2.2017 Raahen edustan merialueen yhteistarkkailun tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä vuodesta 2017 alkaen ...

Maisematyölupahakemus Fennovoima

08.02.17

Fennovoima Oy hakee maisematyölupaa Pyhäjoella sijaitsevan ydinvoimalalaitoshankkeen laitosaluetta rajaavien aitalinjojen vierustojen puuston harvennuksiin. Hakkuut kohdistuvat Fennovoiman omistamalle kuudelle eri tilalle. ...

Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvan nro 76/2016/1 määräaikojen jatkaminen, Raahe

06.02.17

Dnro PSAVI/2982/2016 Annettava päätös Antopäivä 6.2.2017 Päätös 7/2017/1 Hakija Nordic Mines Oy Asia Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvan nro 76/2016/1 määräaikojen jatkaminen, ...

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan voimaantulo

03.02.17

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukainen kuulutus maakuntakaavan voimaantulosta: Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on 7.12.2016 (§ 20) hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan. ...

Kuulutus Siirtokuormausaseman ympäristölupahakemuksesta

03.02.17

Raahen kaupunki hakee ympäristölupaa yhdyskuntajätteen siirtokuormausaseman toimintaan, ns. pihasiivousjätteiden sekä risujen/puhtaan puujätteen vastaanotolle ja käsittelylle, sekä murskatun betonijätteen sijoittamiseksi alueen ...

Kuulutus/Valitus ympäristölupa-asiassa

30.01.17

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa Muutoksenhakijat Risto Peltomaa, Raimo Peltomaa, Reijo Peltomaa, Antero Siuvatti, Mikko Kettukangas, Aila ...

Julkipano meluluvasta Puluvärkki ICE

27.01.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 25.1.2017 käsitellyt Raahen kaupungin hanketoiminta ja kehittämisen tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää ...

64 vuotta täyttäneiden raahelaisten eläkeläisten kenkien nastoittaminen alkaa

02.12.16

Raahen kaupunki aloittaa 64 vuotta täyttäneiden raahelaisten eläkeläisten kenkien nastoittamisen kaatumistapaturmien ja niistä aiheutuvien vammojen ehkäisemiseksi. Kenkien nastoittaminen alkaa viikolla ...

Kuulutus Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehtaan Natura-arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

04.11.16

Mustavaaran Kaivos Oy suunnittelee metallituotetehtaan rakentamista Raahen kaupungin 41. kaupunginosaan Raahen sataman ja SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan teollisuusalueen viereiselle ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta

21.10.16

Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 24.10. – 23.11.2016 väliseksi ajaksi tekniseen palvelukeskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja ...

Kuulutus Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

23.09.16

Asemakaavan muutosalue käsittää Raahen kaupungin 6. kaupunginosassa korttelin 21 tontit 4 ja 9 sekä osan katualueesta 678-6-9901-1. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ...

Julkipano Maa-aineslupa ja ympäristölupa Koneurakointi Leo Lomu Oy

29.08.16

Raahen kaupungin ympäristölautakunta kokouksessaan 25.8.2016 § 82 on myöntänyt Koneurakointi Leo Lomu Oy:lle maa-ainesluvan Raahen kaupungin Ilveskorven kylään tilalle Honkala ...

Julkipano Venetsialaiset, Pekan pimiät ja EloHäppening

25.08.16

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 23.8.2016 käsitellyt ympäristönsuojelulain 118 §.n mukaisia ilmoituksia melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnat ...

Kuulutus Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

01.07.16

Kaavatyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan mm. työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla ...

Kuulutus AKM 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos

04.05.16

Asemakaavan muutos koskee: Raahen kaupungin 28. kaupunginosan (Antinkangas) kortteleita 168 ja 169, autopaikkojen korttelia AP (168, 169), osaa korttelin 2801 ...

Kuulutus meluilmoituksesta RaatiRoll -tapahtuma

27.04.16

Kuulutus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta RaatiRoll- tapahtuman aikaan 29.6.2016 klo 18.00 - 22.15. Kuulutus pdf, 41 kb Ilmoitus ...

Työllistämisen kuntalisä

18.04.16

Raahen kaupunginhallitus on päätöksellään 17.2.2014 § 78 päättänyt myöntää työllistämisen kuntalisää raahelaisille yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille tai yrityksille/yksityisille henkilöille, jos ...

Avoimet tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö ammattikeittiölaitteet

31.01.17

Tarjouspyyntö ammattikeittiölaitteista Tarjouspyynnön asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto