Viralliset ilmoitukset

Kuulutus meluilmoituksesta Pekanpäivät 2017

21.04.17

Raahen kaupunki/kulttuuritoimi on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mykaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Asia koskee ...

Julkipano Raahen Urheiluautoilijoiden melulupa

19.04.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 19.4.2017 käsitellyt ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan hakemuksen mukaisesti ...

Julkipano Ympäristölupa Lumiaho Olli-Pekka ja Kurkinen Anna

13.04.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 12.4.2017 tehnyt seuraavan ympäristölupapäätöksen: Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle ja nykyisen eläinsuojan toiminnan muutokselle Raahen kaupungin Lumimetsän kylän ...

Julkipano Siirtokuormausaseman ympäristölupa

07.04.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt ympäristölupapäätöksen Raahen kaupungin siirtokuormausasemalle Raahen kaupungin jäteasemalle osoitteessa Kiiluntie 167 Raahen kaupungin lahoitusmaalle RNo 678-402-1-50. ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 77 päättänyt asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2. – 28.3.2017 ...

Kuulutus Sulaton osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 76 päättänyt asettaa Sulaton osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2.-28.3.2017 ...

Kuulutus Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehtaan Natura-arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

04.11.16

Mustavaaran Kaivos Oy suunnittelee metallituotetehtaan rakentamista Raahen kaupungin 41. kaupunginosaan Raahen sataman ja SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan teollisuusalueen viereiselle ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta

21.10.16

Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 24.10. – 23.11.2016 väliseksi ajaksi tekniseen palvelukeskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja ...

Kuulutus Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

23.09.16

Asemakaavan muutosalue käsittää Raahen kaupungin 6. kaupunginosassa korttelin 21 tontit 4 ja 9 sekä osan katualueesta 678-6-9901-1. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ...

Julkipano Maa-aineslupa ja ympäristölupa Koneurakointi Leo Lomu Oy

29.08.16

Raahen kaupungin ympäristölautakunta kokouksessaan 25.8.2016 § 82 on myöntänyt Koneurakointi Leo Lomu Oy:lle maa-ainesluvan Raahen kaupungin Ilveskorven kylään tilalle Honkala ...

Avoimet tarjouspyynnötArkisto