Viralliset ilmoitukset

Kuulutus Reiponkadun katusuunnitelmien nähtävillä olosta

22.05.17

Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 22.5. - 5.6.2017 väliseksi ajaksi teknisen palvelukeskuksen (Ruskatie 1, ...

Melukuulutus Norsupalloa & Raatiroll

12.05.17

Raahen kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimi on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä ...

Kuulutus Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta

12.05.17

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 15.5. – 15.6.2017 väliseksi ajaksi tekniseen palvelukeskukseen (Ruskatie ...

Vuokrattavat tilaelementit Vihannin yläkoululle

09.05.17

Vuokrattavat tilaelementit Vihannin yläkoululle Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Sähköntoimitus

09.05.17

Sähköntoimitus Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet

08.05.17

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet Tarjouspyynnön lisätiedot löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Kuulutus Maa-aineslupahakemus Ranssinkangas II

05.05.17

Morenia Oy hakee lupaa soran ja hiekan ottamiseen Raahen kaupungin Piehingin kylästä tilalta Aleksinkangas 678-411-8-77, alue Ranssinkangas II. Otettavan aineksen ...

Julkipano Siirtokuormausaseman ympäristölupa

07.04.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt ympäristölupapäätöksen Raahen kaupungin siirtokuormausasemalle Raahen kaupungin jäteasemalle osoitteessa Kiiluntie 167 Raahen kaupungin lahoitusmaalle RNo 678-402-1-50. ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 77 päättänyt asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2. – 28.3.2017 ...

Kuulutus Sulaton osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 76 päättänyt asettaa Sulaton osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2.-28.3.2017 ...

Avoimet tarjouspyynnöt

Vuokrattavat tilaelementit Vihannin yläkoululle

09.05.17

Vuokrattavat tilaelementit Vihannin yläkoululle Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Sähköntoimitus

09.05.17

Sähköntoimitus Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet

08.05.17

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet Tarjouspyynnön lisätiedot löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto