Viralliset ilmoitukset

Ilmoitus tonttijaoen nähtäville asettamisesta 23.4.-7.5.2018 väliseksi ajaksi.

23.04.18

Teknisen keskuksen ilmoitustaululla ja Raahen kaupungin Internet-sivulla www.raahe.fi pidetään nähtävillä 23.4.2018 - 7.5.2018 välisenä aikana seuraava tonttijakoehdotus: Asianosaisilla ...

Sovionkadun katusuunnitelman nähtäville asettaminen

20.04.18

Rakennetun ympäristön lautakunta on päättänyt asettaa MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 23.4.-7.5.2018 väliseksi ajaksi tekni-seen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ...

Kaupunginvaltuuston kokous 23.4.2018

18.04.18

Raahen kaupunginvaltuuston kokous pidetään Kauppaporvarin Fregattisalissa, os. Kirkkokatu 28, Raahe, maanantaina 23.4.2018 alkaen kello 18.00, jolloin käsitellään esityslistassa nro 4/2018 ...

Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

21.03.18

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) Tausta Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien ...

Julkipano Siirtokuormausaseman ympäristölupa

07.04.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt ympäristölupapäätöksen Raahen kaupungin siirtokuormausasemalle Raahen kaupungin jäteasemalle osoitteessa Kiiluntie 167 Raahen kaupungin lahoitusmaalle RNo 678-402-1-50. ...

Työllistämisen kuntalisä

18.04.16

Raahen kaupunginhallitus on päätöksellään 17.2.2014 § 78 päättänyt myöntää työllistämisen kuntalisää raahelaisille yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille tai yrityksille/yksityisille henkilöille, jos ...

Avoimet tarjouspyynnötArkisto