Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Yhteystiedot ja kuvat on julkaistu luottamushenkilöiden suostumuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja
Merja Honkakoski
Toimistosihteeri, KESK
Ketuntie 7, 86400 Vihanti
puh. 050 345 2063
merjahon (at) gmail.com
Varapuheenjohtaja
Sirkka Kankaala
VAS
Jäsen
Pentti Hannila
Eläkeläinen, PS
Ouluntie 10 C 20, 92100 Raahe
puh. 044 259 4588
Jäsen
Marja-Liisa Jylhä
Eläkeläinen, SDP
Lyijytie 4, 86400 Vihanti
puh. 040 707 8981
marjaliisa.jylha (at) kotinet.com
Jäsen
Kyösti Korhonen
Eläkeläinen, KOK
Kesäläntie 13 B 3, 92130 Raahe

Keskusvaalilauta- kunnan sihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Kaupunginlakimies
Leena Mikkola-Riekkinen
puh. 040 311 0351
leena.mikkola-riekkinen (at) raahe.fi