Käyttösäännöt

Tervetuloa kirjaston käyttäjäksi

Kirjastoa voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Kirjasto tarjoaa käytettäväksi kirjallisuutta, sanoma- ja aikakauslehtiä, audiovisuaalista aineistoa, tietopalvelua ja verkkokirjastopalveluja.

Kirjaston henkilökunta avustaa tiedonhaussa ja opastaa kirjaston käytössä.

Kirjastokortti

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Sen saa todistamalla henkilöllisyytensä, antamalla osoitetiedot ja sitoutumalla noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.

Alle 18-vuotiaat saavat kirjastokortin huoltajan kirjallisella suostumuksella. Huoltaja vastaa alle 18-vuotiaan lainoista.

Omien lainojen katsomiseen, uusimiseen ja aineiston varaamiseen verkkokirjastossa tarvitaan kirjastokortin lisäksi salanumero, jonka saa henkilökohtaisesti kirjastossa.

Lainaaminen ja varaaminen

Kirjastoaineiston laina-aika on yleensä 4 viikkoa. Osalla aineistoa (CD-ROM-, DVD-levyt, lehdet, uutuus- ja kurssikirjat) on tästä poikkeavia laina-aikoja. Lainamäärissä on aineistokohtaisia rajoituksia. Lainan eräpäivä ilmoitetaan kuitissa. Lainan voi uusia 5 kertaa, ellei siitä ole varausta.

Aineistosta voi tehdä varauksia. Varaus on maksullinen.

Kaukopalvelu

Asiakas voi tilata kaukolainaksi aineistoa, joka puuttuu Raahen kaupunginkirjastosta. Kaukolainojen välittämisessä noudatetaan valtakunnallisia kaukopalvelusääntöjä sekä lainan antaneen kirjaston määräämiä ehtoja. Kaukolainaus on maksullinen.

Myöhästymismaksut

Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä myöhästymismuistutuksista aiheutuvat kulut. Lastenosaston aineistosta peritään vain muistutuskulut.

Asiakkaan vastuu

Asiakas on vastuussa kirjastokortistaan ja sillä lainatusta aineistosta sekä asiakastunnuksen ja salanumeron käytöstä. Kirjastokortin katoamisesta ja osoitteen ja nimen muutoksista on ilmoitettava kirjastoon.

Asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa Raahen kaupunginkirjaston toimipaikoissa, jos hän jättää lainat palauttamatta tai maksut maksamatta. Lainauskielto on voimassa, kunnes asiakas on palauttanut aineiston ja maksanut kirjaston määräämät maksut.

Kirjaston toiminnan ja asiakkaiden häiritseminen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen. Henkilökunta voi määrätä häiritsevän asiakkaan poistumaan kirjaston tiloista.

Aineiston korvaaminen

Jos asiakas turmelee tai jättää palauttamatta aineistoa, hänen on korvattava se joko tuomalla tilalle uusi kappale tai maksamalla kirjaston määräämä korvaushinta. Videon, DVD- ja CD-ROM-levyn voi korvata vain maksamalla korvaushinnan kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi.

Kirjasto ei korvaa asiakkaan laitteiden rikkoutumista käytettäessä kirjaston aineistoa.

Aloitteet

Asiakas voi tehdä hankintaehdotuksia kirjaston kokoelmien kehittämiseksi. Kirjasto ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Tietosuoja

Kirjaston lainausrekisteriä käytetään ainoastaan lainaustenvalvontaan. Lainaaja- ja lainaustietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on kirjaston tietokannoissa (Henkilötietolaki 523/1999, 10 §).