Kokousajat ja nähtävilläpidot

Kokousajat

Pöytäkirjojen nähtävilläolo

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana perjantaina Raahen kaupungin keskushallinnon kirjaamossa klo 10 - 12 (Rantakatu 50) ja kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana perjantaina Raahen kaupungin keskushallinnon kirjaamossa klo 10 - 12 (Rantakatu 50) ja kaupungin verkkosivuilla.

Hallintolautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana arkipäivänä klo 10 - 12 hallintopalvelukeskuksessa (os. Rantakatu 50).

Kulttuurilautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana päivänä. Jos ko. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, pöytäkirja on nähtävillä seuraavana arkipäivänä klo 9 - 15 sivistyspalvelukeskuksessa (os. Sovionkatu 9) ja kaupungin verkkosivuilla.

Liikuntalautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä neljäntenä päivänä kokouksesta klo 10 - 12 sivistyspalvelukeskuksessa (os. Sovionkatu 9).

Maaseutu- ja aluelautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä kuukauden 1. tai 15. päivänä klo 9 - 15. Jos ko. päivä on pyhä tai muu yleinen vapaapäivä jolloin kaupungin virastot ovat suljettuna, pöytäkirja on nähtävillä seuraavana arkipäivänä klo 9 - 15.

Nuorisolautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan kuukauden 15. tai 30. päivänä. Jos ko. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, pöytäkirja on nähtävillä seuraavana arkipäivänä klo 9 - 15 sivistyspalvelukeskuksessa (os. Sovionkatu 9, 3. krs) ja kaupungin verkkosivuilla.

Opetuslautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana päivänä. Jos ko. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, pöytäkirja on nähtävillä seuraavana arkipäivänä klo 9 - 15. Varhaiskasvatusta koskevat opetuslautakunnan päätökset ovat nähtävillä sivistyspalvelukeskuksessa Ritva Mikkolan työhuoneessa (os. Sovionkatu 9, 3. krs).

Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon 3. työpäivänä klo 11.00-12.00 teknisessä palvelukeskuksessa, Ruskatie 1, Pattijoki ja kaupungin verkkosivuilla.

Ympäristölautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä työpäivänä rakennusvalvonnassa (os. Ruskatie 1).

Seutulautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä Siikajoen ja Pyhäjoen kunnanvirastoissa sekä Raahen kaupungin Raatihuoneella kokousta seuraavan kuukauden 2. maanantaina klo 9.00 - 15.00. Milloin virasto pyhäpäivän tai muun sellaisen syyn johdosta pidetään säännönmukaisena nähtävänäpitopäivänä suljettuna, pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana viraston aukiolopäivänä.

Viranhaltijapäätösten nähtävilläolo

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä päätöksenteon jälkeen keskushallinnossa (os. Rantakatu 50).

Hallintopalvelukeskuksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä päätöksenteon jälkeen hallintopalvelukeskuksessa (os. Rantakatu 50).

Kehittämiskeskuksen johtajan päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä kehittämiskeskuksessa (os. Rantakatu 5 D, 2 krs.)

Kirjastotoimen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä pääkirjaston toisessa kerroksessa johtajan työhuoneessa (os. Rantakatu 45).

Kulttuuritoimen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä kulttuuritoimistossa (os. Soviokatu 9, 3. krs).

Liikelaitosten johtajan päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä joka kuukauden 1. ja 3. maanantai virka-aikana Raatihuoneella (os. Rantakatu 50).

Liikuntatoimenjohtajan päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä virka-aikana liikuntatoimessa Tarja Sieppalan työhuoneessa (os. Sovionkatu 9, 3. krs).

Markkinoinnin ja matkailun päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä Softpoliksessa (os. Rantakatu 8 D).

Museon päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä Soveliuksen talolla (os. Rantakatu 36).

Nuorisotoimenjohtajan päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä nuorisokeskus Paradisessa (os. Ratakatu 13). Lisäksi luettelo viranhaltijapäätöksistä on nähtävänä nuorisolautakunnan pöytäkirjassa.

Sivistyspalvelukeskuksen johtajan päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä virka-aikana Raahe-opiston kansliassa (os. Merikatu 1).

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä maanantaisin virka-aikana teknisessä palvelukeskuksessa (os. Ruskatie 1).

Varhaiskasvatuksen johtajan, päiväkodinjohtajien ja päivähoidonohjaajien päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä varhaisakasvatuspalveluissa Auli Pehkosen työhuoneessa (os. Sovionkatu 9, 2. krs).