Pöytäkirjojen nähtävilläolo

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana perjantaina Raahen kaupungin keskushallinnon kirjaamossa klo 10 - 12 (Rantakatu 50) ja kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana perjantaina Raahen kaupungin keskushallinnon kirjaamossa klo 10 - 12 (Rantakatu 50) ja kaupungin verkkosivuilla.

Kehittämislautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana arkipäivänä klo 10 - 12 (os. Rantakatu 50) ja kaupungin verkkosivuilla.

Rakennetun ympäristön lautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä teknisessä keskuksessa (Ruskatie 1, Pattijoki) tarkistuspäivää seuraavana päivänä tai, jos silloin on lauantai tai pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä klo 9 - 15) ja kaupungin verkkosivuilla.

Tulevaisuuslautakunnan pöytäkirjat yleisesti nähtävänä opetusvirastossa tarkistuspäivää seuraavana päivänä tai, jos silloin on lauantai tai pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä klo 9 - 15) ja kaupungin verkkosivuilla.

Viranhaltijapäätösten nähtävilläolo

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä päätöksenteon jälkeen keskushallinnossa (os. Rantakatu 50).

Kehittämiskeskuksen johtajan päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä kehittämiskeskuksessa (os. Rantakatu 5 D, 2 krs.)

Kirjastotoimen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä pääkirjaston toisessa kerroksessa johtajan työhuoneessa (os. Rantakatu 45).

Kulttuuritoimen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä kulttuuritoimistossa (os. Soviokatu 9, 3. krs).

Liikuntatoimenjohtajan päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä virka-aikana liikuntatoimessa Tarja Sieppalan työhuoneessa (os. Sovionkatu 9, 3. krs).

Markkinoinnin ja matkailun päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä Softpoliksessa (os. Rantakatu 8 D).

Museon päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä Soveliuksen talolla (os. Rantakatu 36).

Nuorisotoimenjohtajan päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä nuorisokeskus Paradisessa (os. Ratakatu 13). Lisäksi luettelo viranhaltijapäätöksistä on nähtävänä nuorisolautakunnan pöytäkirjassa.

Rakennetun ympäristön lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä maanantaisin virka-aikana teknisessä keskuksessa (os. Ruskatie 1, Pattijoki).

Sivistyspalvelukeskuksen johtajan päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä virka-aikana Raahe-opiston kansliassa (os. Merikatu 1).

Varhaiskasvatuksen johtajan, päiväkodinjohtajien ja päivähoidonohjaajien päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä varhaisakasvatuspalveluissa Auli Pehkosen työhuoneessa (os. Sovionkatu 9, 2. krs).