ARA myöntää avustuksia mm.

  • asumisneuvojatoimintaan
  • erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen
  • esteettömyyden parantamiseen
  • ikääntyneiden tai vammaisten asuntojen korjaamiseen
  • hissien rakentamiseen

Tarkemmin ARA:n myöntämistä avustuksista www.ara.fi

(päivitetty 29.11.2016/ph)