Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n avustukset

Avustus asumisneuvojatoimintaan.

Avustukset asumisneuvojatoimintaan ovat haettavana 1.12 - 15.12.2017 välisenä aikana. Lisätietoja ARA:n nettisivulla

Muut avustukset

Erityisryhmien investointiavustus. Lisätietoja ARA:n nettisivulla

Infra-avustus. Lisätietoja ARA:n nettisivulla

Korjausavustukset. Lisätietoja ARA:n nettisivulla

Käynnistysavustus vuokratalojen rakentamiseen. Lisätietoja ARA:n nettisivulla

Käyttötarkoituksen muutosavustus. Lisätietoja ARA:n nettisivulla

Purkuavustus. Lisätietoja ARA:N nettisivulla

päivitetty 1.12.2017/ph