Kuusirati

Sijanti ja asukkaat

Kylä sijaitsee Vihannin kirkonkylän ja Alpuan kylän puolivälissä. Kylä ulottuu useita kilometrejä myös Varesnevantien, Ohimaantien ja Malmitien suuntiin. Kylässä on noin 50 taloutta ja asukkaita noin 120. Aikaisemmin kylä oli maatalousvaltainen, mutta nyt suurin osa työikäisistä käy töissä muualla. Ala- ja yläkoulut sijaitsevat kirkonkylällä.

Kyläyhdistys Kuusiratiset ry

Kuusiratin kylätoimikunta perustettiin 24.3.1986 viemään eteenpäin yhteisen kokoontumistilan saamista kylälle entisen koulun tuhouduttua tulipalossa 1970-luvun lopulla. Kylätoimikunta merkittiin yhdistysrekisteriin 17.4.2014 nimellä Kuusiratiset ry. Löydät yhdistyksen myös Facebookista.

Kuusiratiset ry:n hallitus

Ritva Myllylä, puheenjohtaja, Pekka Sandvik, varapuheenjohtaja, Päivi Kotila, rahastonhoitaja, Paavo Lumiaho ja Aini Kotila sekä varajäsenet Sira Kotila, Maarit Mäkinen, Aimo Vierimaa, ja Vilho Hirsikorpi. Vuosien saatossa on tehty lukuisia aloitteita entisen Vihannin kunnan ja tielaitoksen suuntaan. Aloitteiden pohjalta saatiin toteutettua muun muassa kylätielle 50 km:n ja Malmitielle 80 km:n nopeusrajoitukset. Kylätalolla on järjestetty erilaisia koulutustapahtumia mm. kompostointi- ja jätevesi-iltoja.

Pääsiäiskokkotapahtuma järjestetään vuosittain lankalauantaina. Siivous- ym. talkoita on luvassa jatkossakin, samoin pikkujouluja ja maakirkkoja.

Kuusiratin kylätalo, Nuupakantie 143, 86400 Vihanti

Kylätalo on nyt Kuusiratiset ry:n omistama kiinteistö, varaukset Päivi Kotilalta puh. 050 359 4143.

Entinen Vihannin kunta kustansi kylätalon rakennustarvikkeet ja kyläläiset aloittivat oman kylätalon rakentamisen talkoilla loppukesällä 1987. Joulukuussa 1988 vietettiin kylätalon vihkiäisjuhlaa koko kylän pikkujoulun merkeissä. Kylätalo tuli tarpeeseen ja se on ollut kyläläisten ahkerassa käytössä. Myös muut vihantilaiset yhdistykset ja järjestöt kokoontuvat siellä.

Kylätalon käyttäjille

Kylätoimikunta päätti jo kokouksessaan 3.12.2007, että aina kun kylätaloa varataan nuorten tietokonepelitarkoituksiin (laneihin), tulee varaajilla olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö, jolle avain luovutetaan. Hän vastaa siitä, että kylätalo on pelitapahtumien jälkeen siistissä kunnossa (imurointi ja lattian pyyhkiminen kostealla), tavarat paikoillaan, ikkunat suljettuina, ovet lukittuina ja roskat vietyinä. Lisäksi on muistettava tyhjentää jääkaapista pois omat tavarat. Jos astioita tai tavaroita rikkoutuu, tulee niistä ilmoittaa ja ne tulee korvata.

Samat ohjeet koskevat kaikkia kylätalon käyttäjiä.

Harrastusmahdollisuuksia

Kesällä kylätalon pihapiirissä on käytettävissä hiekkapohjainen lentopallokenttä ja talvella jääkiekkokaukalo. Suunnistuksen harrastajille löytyy läheltä Vihannin Linnastenkankaan kiintorastiverkosto ja hiihtäjille naapurikylässä sijaitsevat Alpuanharjun hyvät hiihtoladut. Alpuanharjulle menevän ladun varrelle on v. 2006 talkoilla rakennettu Vareskota, jossa suurehkokin porukka mahtuu makkaranpaistoon.

Kylätalossa on siirtokirjakokoelma. Kirjaston henkilökunta käy vaihtamassa sinne kirjat noin neljä kertaa vuodessa. Kirjasto toimii itsepalveluperiaatteella.

Kylällä toimivia yhdistyksiä ovat Kuusiratin maa- ja kotitalousnaiset eli tutummin maamiesseuran naisosasto sekä Kuusiratin maamiesseura ry, jolla on muun muassa viljankuivaamotoimintaa.

Vareskota

Vareskota sijaitsee Vihannin ja Alpuan välisessä maastossa Sinkkihiihtoladun varrella ja sinne pääsee mm. kinttupolkua pitkin Varesnevantieltä, jonka varrelta löytyy opaste.

Juurikkajärvi

Juurikkajärvi sijaitsee Siikajoen kunnan puolella, mutta rannanomistajat ovat Kuusiratin kyläläisiä.

Juurikkajärvi on idyllinen erämaajärvi luonnon keskellä. Järvellä on maisemallisia arvoja ja sillä on merkitystä kalastus-, metsästys- ja virkistystoiminnan kannalta. Sillä on arvoa myös lintujärvenä. Järven vedenpintaa on laskettu 1960-luvulla ja 2000 -luvun alussa on yritetty viritellä järven kunnostushanketta, sen kuitenkaan toteutumatta. Kyläyhdistys järjesti 21.6.2015 kesäisen luontoretken Juurikkajärvelle. Sinne pääsee nyt Vihannin kinttupolkuihin kuuluvaa reittiä pitkin.

Suur-Alpuasta kolmeksi -kyläkirja

Alpuan, Lumimetsän ja Kuusiratin kyläkirjaa on saatavana Päivi Kotilalta, puh. 050 359 4143. Kirjan hinta on 35€ ja tuotto menee kylätoiminnan hyväksi.

Kierrätysasiaa

Kuusiratin vaarallisten jätteiden vastaanottopiste toimii edelleen ja on avoinna:

pe 17.7.2015 klo 11-19
pe 14.8.2015 klo 11-19
pe 11.9.2015 klo 11-19
pe 9.10.2015 klo 11-19
pe 20.11.2015 klo 11-19
pe 11.12.2015 klo 11-19

Lisätietoja jätehuollon pääsivulta: http://www.raahe.fi/jatehuolto