Lautakunnat

Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lautakunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Raahen kaupungissa on seuraavat lautakunnat:

Aluelautakunta
Hallintolautakunta
Keskusvaalilautakunta
Kulttuurilautakunta
Liikuntalautakunta
Maaseutu- ja aluelautakunta
Nuorisolautakunta
Opetuslautakunta
Seutulautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta

Nykyiset toimielimet jatkavat siihen saakka, kunnes uusi valtuusto on valinnut toimielimiin uudet jäsenet ja varajäsenet. Kuntalain (410/2015) 32 §:n mukaan kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.