Maankäyttö ja mittaus

Teknisen palvelukeskuksen maankäyttö- ja mittausyksikkö vastaa

  • kaupungin mittaus- ja kartoitustehtävistä
  • kartta- ja paikkatietoaineistoista
  • kaupungin maan hankinnasta ja luovutuksesta
  • kiinteistönmuodostuspalveluista asemakaava-alueella sekä
  • kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden hallinnasta.

  • Yksiköstä saa tietoa kaupungin tarjoamista asunto- ja yritystonteista.
  • Yksiköstä saa myös rakennuslupiin tarvittavat kartat ja yksikkö suorittaa rakennusvalvontaan kuuluvat rakennusten maastoon merkinnät ja perustusten sijaintikatselmukset.
  • Yksikkö myy kaupungin karttatuotteita paperikarttoina ja numeerisina tiedostoina.

Maapolitiikka

Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.2.2010 kaupungille ensimmäisen maapoliittisen ohjelman. Maapolitiikka on osa maankäyttöpolitiikkaa, jonka tavoitteena on muun muassa varmistaa alueelle riittävä, monipuolinen tonttivaranto ja pyrkiä hillitsemään hintojen kasvua alueella.

Raahen kaupungin maapoliittinen ohjelma 2009pdf, 2870 kb

Maankäyttö

Risto Karhu
kaupungingeodeetti
puh. 040 135 6952

Hannu Patanen
maankäyttöinsinööri
puh. 044 439 3583

Juhani Leinonen
tontti-insinööri
puh. 040 830 3194

Mikael Yritys
työnjohtaja
puh. 044 439 3586

Matti Paananen
paikkatietoinsinööri
puh. 044 439 3247

Vesa Kantola
karttateknikko
puh. 040 135 6815

Leila Keränen
toimistosihteeri
puh. 040 135 6817

Paula Heikkilä
kartanpiirtäjä
puh. 040 135 6814