Kiviholvisilta

Pattijoen vanha kiviholvisilta on valtakunnallinen tiemuseokohde. Silta rakennettiin vuosina 1896-97. Ennen nykyistä kivisiltaa paikalla on ollut useita puusiltoja.

Sillan yli kulkeva tie muutettiin 1960-luvun lopussa valtatiestä paikallistieksi. Seitsenkymmenluvun puolivälistä saakka tie on toiminut pelkästään kevyen liikenteen väylänä.

Tiemuseokohteeksi silta-alue nimettiin vuonna 1984.

Lisätietojapdf, 71 kb

Museokohteista huolehditaan

Tiehallinto hoitaa museokohteita hienovaraisesti normaalin kunnossapidon yhteydessä. Kohteet pyritään säilyttämään valitsemishetken aikaisessa asussa. Tietä ei oikaista eikä sen mäennyppylöitä tasata. Tie pidetään liikenteellisesti hyvässä kunnossa. Jos muutoksia joudutaan tekemään, suunnittelijat ja museoasiantuntijat miettivät ratkaisut yhdessä. Siltojen ulkonäkö ja mahdolliset alkuperäiset rakenteet säilytetään.

Lähde:
Tiehallinnon verkkosivut