Musiikkileikkikoulu

Laulua, soittoa, leikkiä ja kavereita - niistä on mukavat muskarit tehty!

Musiikkileikkikoulussa…

  • syvennetään lapsen kiinnostusta ja rakkautta musiikkiin monipuolisesti laulamalla, loruilemalla, soittamalla, liikkumalla ja kuuntelemalla
  • tutustutaan leikinomaisesti musiikin peruselementteihin rytmiin, melodiaan, muotoon, harmoniaan, dynamiikkaan ja sointiväriin sekä eri musiikkityyleihin
  • tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä musiikin avulla
  • harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ryhmässä

Eka- ja tokaluokkalaisille suunnatussa musiikkivalmennusryhmässä tutustutaan musiikin maailmaan muskarin keinoin ottaen kuitenkin huomioon, että lapset ovat jo kouluikäisiä. Ryhmä sopii hyvin sekä musiikkiharrastuksensa aloittaneille että uusille harrastajille. Musiikkivalmennuksessa, kuten myös muskarissa, saadaan hyviä valmiuksia hakeutua musiikkiopisto-opintoihin.

Musiikkileikkikouluopetusta annetaan ikäkausittain jaetuissa ryhmissä:

  • 0-2 –vuotiaat osallistuvat muskariin yhdessä aikuisen kanssa
  • 3-6 –vuotiaat osallistuvat muskariin ilman aikuista
  • 7-8 –vuotiaille on tarjolla musiikkivalmennusryhmä

Musiikkileikkikoulun ja musiikkivalmennuksen ilmoittautuminen on päättynyt. Täydennyshaussa 1.8.-12.8.ehtii vielä ilmoittautua mukaan sähköisen linkin kautta. Linkin löytää haun voimassaoloaikana Raahen kaupungin ajankohtaisista tiedotteista.