Kehittämistyöryhmät

Tieto- ja viestintätekniikan kehittämistyöryhmä
Puheenjohtaja Pertti Bäckman

MUSKE -Musiikkikasvatuksen kehittämistyöryhmä
Puheenjohtaja Sari Kallio

Liikunnan kehittämistyöryhmä
Puheenjohtaja Laura Rahikkala

TAIKAKUU -Taito- ja taideaineiden kehittämistyöryhmä
Puheenjohtaja Elina Romppainen

Oppilaanohjauksen kehittämistyöryhmä
Puheenjohtaja Pauliina Hentilä

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistyöryhmä
Puheenjohtaja Anita Paani

Oppilasasioiden kehittämistyöryhmä
Puheenjohtaja Olli Kaisto