Organisaatiokaaviot

Raahen kaupungin organisaatiokaaviopdf, 118 kb

Palvelukeskusten tulosalueet ja yksiköt

Hallintopalvelukeskuspdf, 95 kb

Keskushallintopdf, 457 kb

Sivistyspalvelukeskuspdf, 432 kb

Tekninen palvelukeskuspdf, 9 kb

Palvelukeskukset

Kaupungin varsinainen palvelutoiminta on jaettu päävastuualueittain keskushallintoon ja kolmeen palvelukeskukseen.

Palvelukeskusten toimialat ovat hallintopalvelut, liikelaitokset, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut.

Keskushallinto

Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

Hallintopalvelukeskus

Palvelukeskuksen johtaja Sirkka Kiilakoski

Sivistyspalvelukeskus

Palvelukeskuksen johtaja Ritva Mattila

Tekninen palvelukeskus

Palvelukeskuksen johtaja Pasi Alatalo