EU:n tietosuoja-asetus ja henkilötietojen tarkastuspyynnöt

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa.
Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa. Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Oheista lomaketta käytetään henkilötietojen tarkastuspyyntöä varten. Lomake toimitetaan täytettynä ja allekirjoitettuna henkilökohtaisesti Raahen kaupungin kirjaamoon (Rantakatu 50, Raahe) tietojen pyytäjän henkilöllisyyden todentamiseksi.

Henkilötietojen tarkastuspyyntölomakepdf, 77 kb

Raahen kaupungin tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet ovat nähtävänä kirjaamossa, osoitteessa Rantakatu 50, 92100 Raahe. Kukin palvelukeskus tai toimipiste vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.