Palvelukeskukset

Kaupungin varsinainen palvelutoiminta on jaettu päävastuualueittain keskushallintoon ja kolmeen palvelukeskukseen.

Palvelukeskusten toimialat ovat hallintopalvelut, liikelaitokset, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut.

Keskushallinto

Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

Hallintopalvelukeskus

Palvelukeskuksen johtaja Sirkka Kiilakoski

Sivistyspalvelukeskus

Palvelukeskuksen johtaja Ritva Mattila

Tekninen palvelukeskus

Palvelukeskuksen johtaja Pasi Alatalo