Oppiaineiden painotukset Raahen opetustoimessa

Uusi opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden oppiaineen painottamiseen.

Opetuslautakunta on päättänyt kokouksessaan (13.2.2007 § 10, 16.2.2009 § 16):

  • Koulut tarjoavat mahdollisia oppiaineen painotuksia oman koulunsa oppilaille. Opetuslautakunta päättää koulujen painotuksesta.
  • Kunta osoittaa lähikoulun (PL 6 §). Oppilaalla on oikeus käydä lähikoulua (ensisijainen koulutuspaikka), mutta hän voi pyrkiä myös muuhun kouluun (toissijainen koulutuspaikka). Päätöksen toissijaisesta koulutuspaikasta tekee opetustoimenjohtaja huoltajan hakemuksen sekä lähikoulun ja toissijaisen koulun rehtoreiden / koulunjohtajien lausunnon pohjalta.