Oppiaineiden painotukset kouluittain

Opetuslautakunta on hyväksynyt koulukohtaiset oppiaineiden painotukset kokouksessaan 7.5.2014.

Antinkankaan koulu
Liikuntakasvatus

Haapajoen koulu
Liikuntakasvatus
Englannin kielikylpy 2lk

Harakkamäen koulu
Kädentaidot

Honganpalon koulu
Honganpalon kolulla toimii koululaiskuoro, joka on avoin kaikille perusopetuksen luokkien 1-9 oppilaille.
Kuoroon otetaan uusia laulajia aina lukukauden alkaessa.
4lk muusiikkipainoitteinen
Turvallisuuskasvatus

Jokelan koulu
Mediakasvatus

Keskuskoulu
Taide- ja kulttuurikasvatuspainoitteinen (=Taiku) koulu
Koululla toimivat musiikkiluokat 3-6.

Kirkonkylän koulu
Musiikki
Kuvaamataito

Koivuluodon koulu
Liikunta ja terveys koulun ja oppilaan arjessa

Merikadun koulu
Kulttuurikasvatus, musiikkiluokat 7-9
Kansainvälisyyskasvatus
Yrittäjyyskasvatus ja kestävä kehitys

Olkijoen koulu
Kestävää kehitystä integroidaan mahdollisuuksien mukaan eri oppiaineisiin

Pattasten koulu
Liikunta-erikoisluokat 7-9

Saloisten koulu
LUMA-luokat 7-9, matematiikka ja luonnontieteet
Kansainvälisyyskasvatus

Tikkalan koulu
Liikunta- ja kulttuurikasvatus