Asuntolainat

Lainoitus

Eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä valtion tukeman asuntolainoituksen määrästä ja painotuksista. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

ARA osoittaa näiden perusteiden mukaan lainavaltuudet ja määrärahat uustuotantoa, perusparannusta ja hankintaa varten.

Aravalainoja ei enää myönnetä. Henkilökohtaisia korkotukilainoja hyväksytään vain sellaisten uusien omakotitalojen rakentamiseen, joiden energiakulutus on matala. ARA on antanut omakotirakentajien korkotukilainoista erilliset ohjeet.

Hakuohje ARA:n verkkosivulla.

päivitety 24.5.2017/ph