Rakennusvalvonta

Palvelut

Raahen kaupungin rakennusvalvonta palvelee Raahen kaupungin, Siikajoen kunnan ja Pyhäjoen kunnan alueella

  • rakentamiseen
  • ympäristönsuojeluun
  • maa-ainesten ottoon
  • jätehuollon valvontaan liittyvissä asioissa.

Rakennusvalvonnan tehtävä on ohjata ja neuvoa rakentajia, valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa.

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tarkoituksena on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä huolehtia rakentamista koskevien säädösten ja määräysten noudattamisesta.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä Raahen kaupungissa, Siikajoen ja Pyhäjoen kunnissa huolehtivat valtuustojen valitsemat luottamuselimet (lautakunnat). Lautakuntien kokoonpanoista ja tehtävistä samoin kuin viranhaltijoiden tehtävistä määrätään erikseen kunkin kunnan johto- ja hallintosäännöissä.

Käyntiosoite

Tekninen palvelukeskus
Rakennusvalvonta
Ruskatie 1
92140 Pattijoki
puh. 08 439 3111

Yhteystiedot