Urakoitsijat

Pääurakoitsija

  • pääurakoitsija on tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut urakoimaan sopimuksenmukaisen työn.
  • pääurakoitsija on suhteessa rakennuttajaan vastuussa paitsi omasta, myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden töistä.
  • pääurakoitsijalle kuuluu työmaan johto ja vastuu turvallisuudesta.

LVI-urakoitsija

  • lvi-urakoitsija vastaa LVI-järjestelmien asennuksen lisäksi muun muassa ilmanvaihtojärjestelmän ja vesikiertoisen lämmönjakoverkoston säädöstä.
  • lisäksi LVI-urakoitsija säätää käyttövesiverkoston paineen ja vesikalusteiden virtaamat. Näillä on vaikutusta lämpimän veden kulutukseen ja sen myötä myös talon energiankulutukseen.
  • lvi-urakoitsijan on oltava huolellinen läpivientien tekemisessä, jotta ilmatiiveys säilyy.

Sähköurakoitsija

  • sähköurakoitsija toteuttaa talon sähköistyksen suunnitelman mukaisesti.
  • sähköurakoitsija opastaa rakennuttajaperheen talon valmiin sähköjärjestelmän käyttöön.
  • energiatehokkuuteen pyrittäessä sähköurakoitsijan on huolehdittava muun muassa siitä, että läpiviennit ja ulkoseinille asennetut sähkörasiat tiivistetään huolellisesti.

Eleniasta lisätietoa