Yhteystiedot

Rakennusvalvonnan vastaanottoajat:

Rakennusvalvonta vastaanottaa asiakkaita ilman ajanvarausta keskiviikkoisin klo 8:00 - 15:00.

Muina aikoina asiakaskäynneistä on sovittava puhelimitse tai sähköpostilla (etunimi.sukunimi@raahe.fi)

Rakennustarkastajat tavoittaa puhelimitse seuraavasti:

Johtava rakennustarkastaja Hannu Paasovaara
p. 044-439 3630
ma, ke-to ja pe,
tiistaisin ei puhelinvastaanottoa

Rakennustarkastaja Saila Kauppinen
p. 040 135 6922
ti, ke, to ja pe,
maanantaisin ei puhelinvastaanottoa

Rakennustarkastaja Mikko Annala
p. 040 135 6930
ma-ke Pyhäjoelle, to-pe Raahessa
torstaisin ei puhelinvastaanottoa

Tarkastusarkkitehti Jyrki Määttä
p. 040 830 3153
ma, ti, ke ja to,
perjantaisin ei puhelinvastaanottoa

Lupasihteeri Teija Viinikangas
p. 040 135 6834
ma, ti, ke ja pe
torstaisin ei vastaanottoa

Ympäristönsuojelu

Vesa Ojanperä puh. 044 439 3636
ympäristösihteeri

 • maatalouden ympäristöasiat
 • tuulivoimaan liittyvät ympäristöasiat
 • Hanhikivi I:n liittyvät ympäristöasiat
 • maankäytön suunnittelu
 • ympäristöluvat
 • ohjaus ja neuvonta

Jonna Partanen puh. 040 130 3810
ympäristösihteeri

 • maa-ainesasiat
 • vesistöt, vesiensuojelu, pohjavedet
 • ympäristöluvat
 • ohjaus ja neuvonta

Eero Leppänen puh. 044 439 3633
vs. ympäristösihteeri

 • teollisuuden ympäristöasiat
 • rekisteröitävät toiminnat
 • jätehuolto
 • ilmanlaadun seuranta
 • ympäristöluvat
 • ohjaus ja neuvonta

Ympäristösihteeri Anu Kiviniitty on virkavapaalla.

Kaavoitus ja maankäyttö

Matias Holmén puh. 040 830 3159
kaavasuunnittelija

Jaana Pekkala puh. 040 830 3000
kaavoitusarkkitehti

 • lausunnot poikkeamisasioista kaupunginhallitukselle
 • lausunnot suunnittelutarveasioista kaupunginhallitukselle

Risto Karhu puh. 040 135 6952
kaupungingeodeetti

 • kauppakirjojen teko
 • vuokrasopimuksien teko

Hannu Patanen puh. 044 439 3583
maankäyttöinsinööri

 • kauppakirjojen teko
 • vuokrasopimuksien teko

Juhani Leinonen puh. 040 830 3194
tontti-insinööri

 • tontin lohkominen
 • kiinteistörekisteriasiat
 • tonttijaot

Mikael Yritys puh. 044 439 3586
työnjohtaja

 • rakennuspaikan mittauspyynnöt
 • sijaintikatselmuksen tarkistuspyynnöt

Maija Latomaa puh. 040 135 6816
kartanpiirtäjä

 • viralliset karttaotteet lupa-asiakirjoihin

Vesihuolto

Raahen Vesi Oy

Vihannin Vesi Oy

Energiahuolto

Raahen Energia

 • laskutus
 • rakentaminen
 • käyttö ja mittarointi
 • kaukolämpö
 • hallinto

Vattenfall

 • yhteystiedot
 • asiakaspalvelu
 • toimipaikat
 • vikapalvelunumerot
 • mediayhteydet

Käyntiosoite

Tekninen palvelukeskus
Rakennusvalvonta
Ruskatie 1
92140 Pattijoki

Sähköposti

etunimi.sukunimi (at) raahe.fi