Työllistämisen kuntalisä

Raahen kaupunginhallitus on päätöksellään 17.02.2014 § 78 päättänyt myöntää työllistämisen kuntalisää raahelaisille yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille tai yrityksille/yksityisille henkilöille, jos ne työllistävät palkkatukeen oikeutetun työntekijän.

Kuntien työmarkkinatuen rahoituksen ja palkkatuen prosenttiperusteiseksi muuttumisten seurauksena Raahen kaupunginhallitus on päätöksellään 14.03.2016 § 120 muuttanut kuntalisän ehtoja seuraavasti:

  • kuntalisää voidaan myöntää ilman palkkatukivelvoitetta yli 300 päivää työttömänä olleille henkilöille 500,- € kuukaudessa ja yli 1000 päivää työttömänä olleille henkilöille 750,- € kuukaudessa.
  • kuntalisää voidaan myöntää edellä mainitut ehdot täyttäville palkkatukea saaville työttömille henkilöille, ehdolla, että palkkatuki ja kuntalisä yhdessä eivät saa ylittää henkilön palkkauksesta aiheutuvia kustannuksia.

Muut ehdot kuntalisän myöntämiselle:

  • työllistettävän henkilön tulee asua ja olla kirjoilla Raahessa
  • työllistämisaika 6 kk (26 viikkoa), kokoaikainen työ (tai vähintään 85%), TES:n mukainen palkka
  • työnantajan/kuntalisän hakijan tulee olla raahelainen tai valtakunnallinen Raahessa toimiva/työllistävä yhdistys, järjestö tai säätiö tai raahelainen yritys tai yksityishenkilö
  • tapauskohtaiseen harkintaan perustuen työnantaja voi olla myös siikajokinen tai pyhäjokinen, jos se työllistää raahelaisen työttömän henkilön.

Työllisyyden kuntakokeiluhankkeen loppuraportti on valmistunut ja on luettavissa osoitteessa:

www.ras.fi/tyollisyyden_kuntakokeilu/loppuraportti