Työllistämisen kuntalisä

Raahen kaupunginhallitus on päätöksellään 17.02.2014 § 78 päättänyt myöntää työllistämisen kuntalisää raahelaisille yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille tai yrityksille/ yksityisille henkilöille, jos ne työllistävät palkkatukeen oikeutetun työntekijän.

Kuntien työmarkkinatuen rahoituksen ja palkkatuen prosenttiperusteiseksi muuttumisten seurauksena Raahen kaupunginhallitus on päätöksellään 14.03.2016 § 120 muuttanut kuntalisän ehtoja seuraavasti:

  • kuntalisää voidaan myöntää ilman palkkatukivelvoitetta yli 300 päivää työttömänä olleille henkilöille 500 € kuukaudessa ja yli 1000 päivää työttömänä olleille henkilöille 750 € kuukaudessa.
  • kuntalisää voidaan myöntää edellä mainitut ehdot täyttäville palkkatukea saaville työttömille henkilöille sillä ehdolla, että palkkatuki ja kuntalisä yhdessä eivät saa ylittää henkilön palkkauksesta aiheutuvia kustannuksia

Muut ehdot kuntalisän myöntämiselle:

  • työllistettävän henkilön tulee asua ja olla kirjoilla Raahessa
  • työllistämisaika 6 kk (26 viikkoa), kokoaikainen työ (tai vähintään 85%), TES:n mukainen palkka
  • työnantajan/ kuntalisän hakijan tulee olla raahelainen tai valtakunnallinen Raahessa toimiva/ työllistävä yhdistys, järjestö tai säätiö tai raahelainen yritys tai yksityishenkilö
  • tapauskohtaiseen harkintaan perustuen työnantaja voi olla myös siikajokinen tai pyhäjokinen, jos se työllistää raahelaisen työttömän henkilön


Kuntalisähakemukseen liitettävä mukaan työsopimus ja mahdollinen palkkatukipäätös

Kuntalisähakemuslomakepdf, 91 kb

Kuntalisätilityslomakepdf, 84 kb

Liite kuntalisätilitykseenpdf, 150 kb


Sekä kuntalisähakemukset että kuntalisätilityslomake liitteineen toimitetaan osoitteella:

Raahen kaupunki/kirjaamo
PL 62
92 101 RAAHE

Lisätietoja:

Työnsuunnittelija
Katja Yli-Hukka
katja.yli-hukka(at)raahe.fi
p. 040 3110 359