Varhaiskasvatuksen tiedotteet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.3.2017 ja Raahessa siirrytään hoitoaikaperusteiseen maksukäytäntöön.

Asiakasmaksun määräämisen perusteet muuttuivat. Täyden hoitomaksun voi periä vain, jos lapselle on varattu keskimäärin yli 35 h /vk. 60 % kokoaikaisesta maksusta voi periä, jos lapselle varataan enintään 20 h /vk. Näiden välille (20 h – 35 h) kunta voi tehdä omia maksuluokkia suhteessa hoitoaikaan.

Jatkossa maksut perustuvat ennalta ilmoitettuun kuukausittaiseen tuntimäärään, liitteenä tuntiraja-taulukko. Perhe varaa tuntirajataulukon mukaisen määrän tunteja toistaiseksi eli uusi asiakasmaksupäätös tehdään 1.3.2017 alkaen toistaiseksi.

Raahen kaupungin Opetuslautakunta on kokouksessaan 8.2.2017 § 7 päättänyt tuntirajoista, joiden mukaisesti maksut määräytyvät.

Lisätietoa asiasta opetuslautakunnan pöytäkirjanote: OPLA 8.2.2017 § 7.pdfpdf, 484 kb

ViikoIlla 7 ja 8 jaamme kyselyn, jonka huoltajat täyttävät jokaisen lapsen osalta erikseen. Se, mitkä tunnit huoltajat varaavat lapselleen on perusteena uudelle varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökselle 1.3.2017 alkaen.

Liite: Tiedote Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.3.2017 alkaen.pdfpdf, 168 kb

Raahe 15.2.2017

Kati Haarala
vt. varhaiskasvatuksenjohtaja
puh. 044 439 3794
kati.haarala (at)raahe.fi
Rantakatu 5 D
Brain Center PL 62
92101 Raahe

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Tammikuussa siirrymme hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen. Uudistuksen myötä
pystymme entistä paremmin resurssoimaan henkilöstöä sekä suunnittelemaan toimintaa
lasten tarpeiden mukaisesti.

Raahessa 7.12.2016

Kati Haaarala
vs. varhaiskasvatuksen johtaja

Liite: Tiedote / Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen.pdfpdf, 787 kb

Päiväkotien, ryhmisten ja perhepäivähoidon asiakasperheille

Siirrymme lasten hoitoaikojen sähköiseen kirjaamiseen 1.10.2016 alkaen.
Lapsen läsnäolotiedot siirtyvät tätä kautta suoraan sähköiseen järjestelmäämme.

Käytännössä tämä tarkoittaa:

  • Kun tuotte lapsenne päivähoitoon, ryhmän työntekijä kirjaa lapsenne saapuneeksi mobiililaitteen kautta
  • Kun haette lapsenne päivähoidosta, työntekijä kirjaa lapsenne hoitoajan päättyneeksi mobiililaitteen kautta

Raahessa 22.9.2016

Kati Haarala
vs.varhaiskasvatuksen johtaja