Päivähoitomaksujen perintä 1.3.2017 -

Maksulaskuri - päivähoitomaksun määrittäminen

https://sote.easiointi.fi/pc-maksulaskuri-ph/?language=fi&country=FI

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen.pdf
pdf, 168 kb

Maksun viivästyskorko on 10 % ja se on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. Hoitomaksut laskutetaan kuukausittain jälikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu. Raahen kaupungilla otetaan verkkolasku käyttöön vuoden 2013 alussa.

Leikkitoiminnan maksut/lukukausi

Leikkitoiminnasta peritään 40 € / 4-5 v. lapsi / lukukausi ja 20 € / 3-v.lapsi / lukukausi.

Päivähoitolaskujen maksujärjestelyasiat: puh. 040 135 6767

Lasten päivähoitomaksuihin vaikuttavat tulot

 • ansiotulot (brutto) (myös palkan osana maksettavat tuotantopalkkio)
 • verolliset luontaisedut (esim. Auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu)
 • pääomatulot (esim. Korko-, osinko- ja vuokratulot)
 • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös strattiraha)
 • verolliset päivärahat
 • eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa)
 • elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista
 • työttömyysturvalain mukainen päiväraha
 • Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja koulutustuki
 • työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
 • sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja vanhempainraha
 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
 • kunnan maksama omaishoidontuki
 • perhehoitajan hoitopalkkio
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
 • lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti)

Tulot, joita ei oteta huomioon päivähoitomaksua määriteltäessä

 • lapsilisä
 • lapsen hoitotuki
 • eläkkeensaajan hoitotuki
 • kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 • asumistuki
 • vammaistuki
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • sotilasavustus
 • rintamalisä
 • opintotuki (entinen opintoraha ja aikuisopintoraha)
 • opintotuen asumislisä
 • koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
 • toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
 • kuntotuusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetus kuntotutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • perhehoidon kustannusten korvaukset
 • lasten kotihoidontuki ja Raahelisä
 • toimeentulotuki

Lisätietoja

Outi Laukkanen
puh. 040 830 3017
outi.laukkanen(at)raahe.fi
Pattijoki ja Kirkkokadun päiväkoti

Auli Pehkonen
puh. 040 830 3019
auli.pehkonen(at)raahe.fi
Raahe ja Vihanti

Osoite:

Rantakatu 5 D 1 krs.
Brain Center
PL 62, 92101 Raahe