Kirkkokadun päiväkoti

Kirkkokatu 14 B ja Kirkkokatu 14 A, 92100 Raahe

Päivähoidonohjaaja/johtaja
Hanna Korpela
puh. 044 439 3725
hanna.korpela (at) raahe.fi

Varajohtaja Päivi Määttä, puh. 040 135 7000

Kirkkokadun päiväkodin -
Varhaiskasvatussuunnitelmapdf, 57 kb

Kirkkokadun päiväkodin -
Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmapdf, 493 kb

Historia

"Missä tuo mennyt aika lie, löytyisikö sinne salainen tie ?
Minne ne vuodet oikein vierivät, Kivenkö alle salaa kierivät ?
Vai lensivätkö kauas tulen mukaan, silloin niitä ei löydä kukaan ?
Aina muistoissa löydän menneeseen tieni, olinpa sitten suuri tai pieni"
kirj. Irma Sotka

Päiväkodin esittely

Päiväkotimme koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta, jotka sijaitsevat historiallisesti arvokkaassa vanhassa Raahessa. Alkujuuremme ovat kaukana raahelaisessa lastentarha- ja päiväkotityössä.

Päätalossa on neljä varsinaista ryhmää; 1-6-vuotiaat Kauppurit, sekä Kauppurien kanssa yhteistyötä tekevä ryhmä Myllärit, jossa on 1-3 v lapsia ja 3-4 vuotiaat Paakarit sekä 4-5 vuotiaat Kisällit.

Friemanin 200-vuotta vanhassa talossa on esiopetusryhmä Maakari sekä vuorohoitoesiopetusryhmä Kipparit.

Päiväkodissamme käy viikoittain erityislastentarhanopettaja Merja Jutila. Myös AAC-ohjaaja Sisko Routaniemi käy päiväkodissamme säännöllisin väliajoin.

Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatus- ja/tai esiopetussuunnitelma lapsihavaintojen pohjalta yhteistyössä vanhempien ja tarvittaessa muiden eri yhteistyötahojen kanssa. Lain ja asetusten määrittämien oppimistavoitteiden lisäksi painotamme vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen oppimista.

Meille tärkeitä tavoitteita on vanhempien kohtaaminen ja pienryhmätoiminnan vieminen osaksi arjen toimintaa. Keskeinen sijainti mahdollistaa moniin kulttuuritapahtumiin osallistumisen. Meille tärkeitä arvoja ovat turvallisuus, rajat ja rakkaus, syli sekä lapsen huomioiminen yksilönä. Nämä näkyvät päivittäisessä toiminnassa.

Askeleittain

Päiväkodissamme on käytössä Askeleittain - materiaali, joka on sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva toimintatapa. Keskeiset sisältöalueet ovat empatiataidot, itsehillintä ja ongelmanratkaisutaidot sekä tunteiden säätely.

Pienryhmätoiminta

Pienryhmätoiminta tukee keskittymistä ja oppimista. Rauhallisemmassa ja kiireettömämmässä ilmapiirissä vilkkaatkin lapset rauhoittuvat ja arimmatkin lapset rohkaistuvat. Itseluottamus kasvaa ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Lapsi saa äänensä ja mielipiteensä paremmin kuulumaan ja sitä kautta toteuttaa omia mielenkiinnon kohteitaan. Aikuinen pystyy pienryhmässä vielä paremmin huomioimaan, ohjaamaan ja havainnoimaan lasta. Päiväkodin tiloja käytetään monipuolisesti.

Kirkkokadun päiväkoti
Kirkkokatu 14 B
92100 Raahe

Kauppurit
(vuorohoitoryhmä)
1 - 6 v.
puh. 040 135 7004
kauppurit (at) raahe.fi

Myllärit
1 - 3 v.
puh. 040 135 7004
Kauppurit (at) raahe.fi

Paakarit
1 - 3 v.
puh. 040 135 7002
paakarit (at )raahe.fi

Kisällit
4 - 5 v.
puh. 040 135 7003
kisalli t(at )raahe.fi

Kirkkokatu 14 A
Friemanin talo

Maakarit, esiopetus ja ph
puh. 040 135 7005
maakarit (at) raahe.fi

Kipparit, esiopetus
puh. 040 135 7006
maakarit (at) raahe.fi

Päivähoidonohjaaja/johtaja
Hanna Korpela
puh. 044 439 3725
hanna.korpela (at) raahe.fi

Varajohtaja
Päivi Määttä
paivi.m.maatta (at) raahe.fi
puh. 040 135 7000