Ympäristö ja luonto

Raahen kaupungin lakisääteisenä tehtävänä on hoitaa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät, ympäristöluvat ja –ilmoitukset, maa-ainesluvat ja maisematyöluvat. Muita tehtäviä ovat mm. ilmanlaadun seuranta, jätehuollon ohjaus ja valvonta.

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristölautakunta, joka on delegoinut osaa toimivallastaan viranhaltijoille (ympäristösihteereille). Lautakunnan käsiteltäväksi tulevia ympäristönsuojeluasioita valmistelee ympäristösihteerit, ja asiat lautakunnalle esittelee johtava rakennustarkastaja. Lautakunnan sihteerinä toimii tarkastusarkkitehti.

Raahen seudun kunnissa tehdään tiivistä yhteistyötä ympäristönsuojelussa. Viranhaltijat valmistelevat ja toimeenpanevat ympäristöasioita Raahen kaupungin lisäksi myös Siikajoen ja Pyhäjoen kunnissa.

Käyntiosoite

Raahen kaupungin

tekninen palvelukeskus,
Ympäristötoimi

Ruskatie 1

92140 Pattijoki


Yhteystiedot