Hoida ympäristövalvonnan lupa- ja ilmoitusmenettelyt verkossa Lupapisteen kautta

Lupaisteen kautta voit hoitaa hankkeita, joilla on ympäristöön vaikuttavaa toimintaa. Hankkeet on jaoteltu seuraavasti:

- Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) mukaiset ilmoitukset:

 • Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta (YSL 118 §)
 • ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta (YSL 119 §)
 • Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta ei luvanvarainen tai rekisteröitävä toiminta (YSL 120 §)

- Maa-ainesten ottaminen (MAL 555/1981)

 • Maa-ainesten ottaminen (MAL 4 §)
 • Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta (MAL 23 a§)

- Maatalouden ilmoitukset (Vna 1250/2014)

 • Ilmoitus lannan varastointitilavuudesta poikkeamisesta (ns.patterointi-ilmoitus)

- Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta (Ympäristölupa)

 • Uusi ympäristöluvanvarinen toiminta (YSL 27 §)
 • Ympäristöluvanvaraisen toiminnan jatkaminen
 • Ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutos

- Vapautus vesíjohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiverkostoon liittymisestä (VHL 11 §, 17c§)

 • Vapautus vesijohtoon liittymisestä (VHL 11 §)
 • Vapautus jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)
 • Vapautus vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)
 • Vapautus hulevesiviemäriin liittymisestä (VHL 17c §)

- Jätelain (646/2011) mukaiset ilmoitukset

 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (JL 100 §)

- Luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) mukaiset ilmoitukset

 • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen (LSL 26 §)

- Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Lupapisteen kautta käsitellään esim. meluilmoitukset, maa-ainesten kotitarveotto, maisematyöluvat (rakennusvalvonnan kautta) ja ympäristöluvat. Jos et ole varma hankkeestasi, Lupapisteen kautta voi myös kysyä neuvoa.

Lupapisteen kautta hakemuksen kaikki vaiheet onnistuvat sähköisesti naapurien kuulemisesta, hakemuksen täydentämisestä ja lausuntojen pyytämisestä lähtien. Osapuolet näkevät hakemuksen vaiheet koko ajan ja voivat käydä keskustelua Lupapisteen kautta.

Ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa haettaessa tulee viranomaiselle kuitenkin postittaa paperisena 2 kpl hakemusasiakirjoja allekirjoituksein sen lisäksi, että hankkeen laittaa vireille lupapisteessä.

Lupapiste palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja sen käyttö on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Palvelun toimittaja on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys, Evota Oy, ja se on toteutettu yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa.

Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa:

 1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
 2. Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
 3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle "Osapuolet"-välilehdeltä. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästytään turhalta näpyttelyltä. Mikäli hankkeella on suunnittelija/konsultti, voi hän vastata pääsääntöisesti hankkeen edistämisetä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
 4. Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana. Liitteiden lisäämisen jälkeen tulee painaa "Tallenna" -näppäintä.
 5. Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen "Keskustelu"-ikkunan kautta.
 6. Jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle "Hankkeen jättäminen"-välilehdeltä.
 7. Ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa haettaessa tulee viranomaiselle kuitenkin postittaa paperisena 2 kpl hakemusasiakirjoja allekirjoituksin nähtävillä oloa ja arkistointia varten.

Kirjaudu Lupapisteeseen tästä:

Lupapiste

Kuulutukset ja päätökset

Julkipano-sivustolla julkaistaan kuulutukset ja päätökset. Julkipano.fi palvelussa voi jättää lupahakemukseen liittyvät muistutukset ja mielipiteet.

Kirjaudu Julkipano-sivulle tästä: Julkipano

Käyntiosoite

Raahen kaupungin

tekninen palvelukeskus,
Ympäristötoimi

Ruskatie 1

92140 Pattijoki


Yhteystiedot