Ohjatut ryhmät

Liikuntatoimi järjestää ohjattuja liikuntaryhmiä pääasiassa ikäihmisille, erityisryhmille sekä nk. matalan kynnyksen ryhmiä, jotka ovat ensisijaisesti tarkoitettu riittämättömästi terveytensä kannalta liikkuville henkilöille. Osallistuminen ohjattuun liikuntaryhmään on turvallinen tapa aloittaa liikunnan harrastaminen. Liikuntatoimen järjestämät ryhmät ovat maksuttomia.

Ohjelma ja aikataulut

Ohjatut ryhmät 2018-2019 (pdf)

Ryhmiä ohjaavat liikuntatoimen liikunnanohjaajat. Vihannissa ohjaustoiminta on ostettu paikalliselta toimijalta.

Tuntikuvaukset

Erityisryhmien liikunta (pdf)
Matalankynnyksen liikunta (pdf)