Kerhotoiminta

Raahen kaupungin opetustoimi on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Koulun kerhotoiminnan kehittäminen -hankkeessa.

Toiminnan tavoitteet

Koulujen kerhotoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren koulupäivää. Tavoitteena on kehittää toimintaa siten, että kerhotoiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Kerhotoiminnan vakiinnuttamisella pyritään siihen, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen.

Toiminnan kehittäminen

Kerhotoiminnan kehittämisessä on tavoitteena syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista. Kehittämistoiminnan aikana koulun kerhotoiminta vakiinnutetaan osaksi perusopetusta.

Lukuvuonna 2019–2020 järjestettävät kerhot kouluittain

Antinkankaan koulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Haapajoen koulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Harakkamäen koulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Honganpalon koulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Jokelan koulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Keskuskoulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Kirkonkylän koulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Koivuluodon koulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Lampinsaaren koulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Merikadun koulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Olkijoen koulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Pattasten koulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Saloisten koulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Tikkalan koulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Vihannin yläkoulu

Kerhot ilmoitetaan elokuussa 2019

Muualla verkossa

Edu.fi - Kerhotoiminta
Opinkirjo.fi - materiaaleja kerhotoimintaan
WAU ry

Opetushallituksen logo, jossa on teksti opetushallitus rahoittaa hanketta.
Raahen opetustoimi on mukana Kerhotoiminnan kehittäminen -hankkeessa.