Melulupa/ Oy Fincirk Ab / Sirkusesitys

Asia                                   

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on käsitellyt ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan hakemuksen mukaisesti toteutettuna. Meluilmoitus koskee Rantatorilla 20.8.2020 klo 18-21 järjestettävää sirkusesitystä. 

Päätöspäivä on 14.8.2020. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli  20.8.2020. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 14.8.- 21.9.2020 Raahen kaupungin internet-sivuilla sekä julkipano.fi-sivulla.

Muutoksenhaku              

Ympäristönsuojelulain perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan Hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja saa päätöksen tehneeltä ympäristösihteeri Riikka Nevalaiselta, p. 044 439 3503, riikka.nevalainen [at] raahe.fi

Liitetiedostot

Kuulutus päätöksestä 14.8.2020
Dnro 552/110301/2020
Päätös § 26/2020