Ympäristönsuojelumääräysten luonnos

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Asianosaisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua luonnokseen ympäristönsuojelumääräyksistä ja antaa siitä mielipiteitä.

Raahen kaupungin lupa- ja valvontajaoston päätöksen 12.05.2020 § 33 ja Siikajoen teknisen lautakunnan päätöksen 27.05.2020 § 44 mukaisesti ympäristönsuojelumääräysten luonnos ja määräysten perustelut asetetaan julkisesti nähtäville 8.6.-7.8.2020 väliseksi ajaksi.

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi ja määräysten perustelut ovat nähtävillä Raahen Kaupungin teknisessä keskuksessa, osoitteessa Ruskatie 1, 92140 Pattijoki sekä Raahen kaupungin verkkosivuilla www.raahe.fi ja Siikajoen kunnanvirastolla, osoitteessa Virastotie 5A, 92400 Ruukki sekä Siikajoen kunnan verkkosivuilla www.siikajoki.fi.

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 7.8.2020 osoitteeseen Raahen kaupunki, Ympäristövalvonta, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköisesti osoitteeseen ymparisto [at] raahe.fi.

Lisätietoja ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta antaa ympäristösihteeri Aino Alatalo puh. 040 130 3810, aino.alatalo [at] raahe.fi