Viralliset ilmoitukset

Perusturvatoimikunnan toiminta-avustukset 2017

17.02.17

Raahen kaupungin perusturvatoimikunta julistaa haettavaksi 17.3.2017 kello 15.00 mennessä Raahen alueella eläkeläis-, lastensuojelu-, vammais- ja muuta sosiaalista työtä tekevien järjestöjen ...

Kuntavaalit Raahen kaupungissa, Hakemus ehdokaslistojen julkaisemiseksi

15.02.17

Raahen keskusvaalilautakunta tiedottaa Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina huhtikuun 9. päivänä 2017. Vaaleissa valitaan 43 valtuutettua ja heille varavaltuutetut 1.6.2017 alkavaksi Raahen ...

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta Lumiaho Olli-Pekka ja Kurkinen Anna

09.02.17

Olli-Pekka Lumiaho ja Anna Kurkinen hakevat ympäristölupaa uuden eläinsuojan toiminnalle ja nykyisen eläinsuojan toiminnan muuttamiselle Raahen kaupungin Lumimetsän kylän tilalle ...

Raahen edustan merialueen yhteistarkkailun tarkkailusuunnitelman hyväksyminen

08.02.17

Pohjois-Pohjanmaan (POPELY/2462/2016) ja Lapin (LAPELY/1459/5723-2016) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten päätös 1.2.2017 Raahen edustan merialueen yhteistarkkailun tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä vuodesta 2017 alkaen ...

Maisematyölupahakemus Fennovoima

08.02.17

Fennovoima Oy hakee maisematyölupaa Pyhäjoella sijaitsevan ydinvoimalalaitoshankkeen laitosaluetta rajaavien aitalinjojen vierustojen puuston harvennuksiin. Hakkuut kohdistuvat Fennovoiman omistamalle kuudelle eri tilalle. ...

Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvan nro 76/2016/1 määräaikojen jatkaminen, Raahe

06.02.17

Dnro PSAVI/2982/2016 Annettava päätös Antopäivä 6.2.2017 Päätös 7/2017/1 Hakija Nordic Mines Oy Asia Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvan nro 76/2016/1 määräaikojen jatkaminen, ...

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan voimaantulo

03.02.17

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukainen kuulutus maakuntakaavan voimaantulosta: Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on 7.12.2016 (§ 20) hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan. ...

Kuulutus Siirtokuormausaseman ympäristölupahakemuksesta

03.02.17

Raahen kaupunki hakee ympäristölupaa yhdyskuntajätteen siirtokuormausaseman toimintaan, ns. pihasiivousjätteiden sekä risujen/puhtaan puujätteen vastaanotolle ja käsittelylle, sekä murskatun betonijätteen sijoittamiseksi alueen ...

Kuulutus/Valitus ympäristölupa-asiassa

30.01.17

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa Muutoksenhakijat Risto Peltomaa, Raimo Peltomaa, Reijo Peltomaa, Antero Siuvatti, Mikko Kettukangas, Aila ...

Avoimet tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö ammattikeittiölaitteet

31.01.17

Tarjouspyyntö ammattikeittiölaitteista Tarjouspyynnön asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto