Varhaiskasvatuspalvelut

Kunnallinen päivähoito päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa.

  • päiväkodeissa
  • ryhmäperhepäivähoidossa
  • perhepäivähoidossa

Päiväkoteja on tällä hetkellä yhdeksän ja ryhmiksiä kaksi. Kaupungissa on noin 30 perhepäivähoitajaa. Vuorohoitoa tarvitseville lapsille järjestetään hoitoa Kirkkokadun päiväkodissa, Kummatin päiväkodissa,Onnelan päiväkodissa ja Satulehdon päiväkodissa.

Yksityinen päivähoito

  • seitsemässä päiväkodissa
  • perhepäivähoidossa

Yksityisen hoidon tuen vanhemmat voivat valita, jos lasta hoitaa kaupungin hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja (yksityinen päiväkoti, ryhmis, perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja).

Kotihoito

Kotihoidon valitessaan vanhemmilla on oikeus kotihoidontukeen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi ja häntä hoitaa kotona jompikumpi vanhemmista tai muu sukulainen tai yksityisen palvelun tuottaja.

Kotihoidontuki

Kotihoidontukea ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kelan kautta. Tukimuodoista saa lisätietoa päivähoitotoimistosta ja varhaiskasvatuspalveluiden nettisivuilta sekä Kansaneläkelaitoksesta.

Esiopetus

  • varhaiskasvatuspalvelujen ja perusopetuksen yhteistyönä

Esiopetusta annetaan päiväkotien osapäivä- ja kokopäivä-ryhmissä sekä koulujen yhteydessä tarpeen mukaan. Esiopetuspalveluita ostetaan myös yksityisiltä Montessoripäiväkoti Pikku Pietarilta, Luontopäiväkoti Timoteilta ja VilliVekarasta.

Erityistä hoitoa ja tukea tarvitsevat lapset

  • pääsääntöisesti tavallisissa lapsiryhmissä

Heille on järjestetty tarpeen mukainen tuki.

Ollinsaaren päiväkodissa toimii lisäksi 12 lapsen pienryhmä, jossa noin puolet lapsista on erityistä tukea tarvitsevia. Varhaiskasvatuspalveluiden palveluksessa on 2 kiertävää erityislastentarhanopettajaa ja AAC-ohjaaja. Onnelan ja Ollinsaaren päiväkodeissa on erityislastentarhanopettajat. Nämä erityistyöntekijät ovat koko varhaiskasvatuspalveluiden, lasten, vanhempien ja henkilöstön tukena.


Osoite

Rantakatu 5 D 1krs.
Brain center
PL62
92101 Raahe

Raahen kaupunki
puh. 08 439 3111

Sähköinen asiointi

  • Varhaiskasvatushakemus (päivähoitohakemus)
  • Esiopetukseen ilmoittautuminen
  • Hoitoaikojen sähköisesti ilmoittaminen

Tutustu esitteeseemme!