Koululaisten iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta lukuvuonna 2016 - 2017

Perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitettu Raahen kaupungissa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

Koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnointi ja kokonaisvastuu on Raahen kaupungin opetustoimella. Toimintaa organisoivat koulujen rehtorit/koulunjohtajat ja iltapäivätoiminnan koordinaattori. Raahen kaupunki järjestää iltapäivätoimintaa omana toimintana Antinkankaan koulun, Keskuskoulun, Koivuluodon koulun (Kummatti ja Ollinsaari), Tikkalan koulun ja Kirkonkylän koulun osalta. Harakkamäen koulun ja Pattasten koulun oppilaille tarkoitetun iltapäivätoiminnan Raahen kaupunki ostaa palveluntuottajalta.

Iltapäivätoiminnan tavoitteet

  • Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
  • Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
  • Eettisen kasvun tukeminen
  • Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen

Toiminta sisältää mm. askartelua, leikkiä, liikuntaa, ulkoilua, käden taitoja, omaehtoista toimintaa ja mahdollisuuden levähtää. Lapsi voi tehdä toimintapaikassa läksyjä, mikäli vanhempien, opettajan ja ohjaajan kesken on asiasta sovittu. Lapsille tarjotaan toiminnan aikana välipala. Kaupungin toteuttamassa toiminnassa ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.

Iltapäivätoiminta (IP) alkaa koulun päättymisestä (klo 11 tai klo 12) jatkuen klo 16.30 saakka. Koulujen loma-aikoina ei järjestetä iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on 110 euroa/kuukausi lukuvuonna 2016 - 2017.

Asiakasmaksu 110€/ kuukausi

- jos lapsi osallistuu toimintaan yli 10 päivää kuukaudessa

Asiakasmaksu 55€/ kuukausi

- jos lapsi osallistuu toimintaan korkeintaan 10 päivää kuukaudesa

Elokuussa 2016 peritään puolet ko. kuukauden asiakasmaksusta, eli 55 euroa. Asiakasmaksuun sisältyy ohjattu toiminta, askartelu- ym. materiaali, välipala, mahdolliset toiminta-aikana tehtävät retket sekä lasten tapaturmavakuutus. Toimintaan osallistumisesta ei peritä muita maksuja.

Lomakkeet

Tulostettava hakulomakedocx, 54 kb
Tulostettava irtisanomislomakedoc, 122 kb

Iltapäivätoimintapaikat lukuvuonna 2016 - 2017

Antinkankaan koulu
Rantakatu 7 G, 92100 Raahe
puh. 040 135 6997 tai 040 135 6706 (toiminta-aikana)

Keskuskoulu
Ouluntie 11, 92100 Raahe
puh. 040 135 6992 (toiminta-aikana)

Kirkonkylän koulu
Nujulanperäntie2, 86400 Vihanti
puh. 040 311 0462 (toiminta-aikana)

Koivuluodon koulun Kummatin toimipiste
Kummatinkatu 3, 92150 Raahe
puh. 040 135 6994 (toiminta-aikana)

Koivuluodon koulun Ollinsaaren toimipiste
Koulukuja 1, 92120 Raahe
puh. 040 135 6995 (toiminta-aikana)

Tikkalan koulu
Martikkalantie 7, 92230 Mattilanperä
puh. 040 135 6996 (toiminta-aikana)

Harakkamäen koulu
Vaahteratie 2 A 3, 92140 Pattijoki
puh. 044 026 5014 (toiminta-aikana)

Pattasten koulu
Pietarinpolku 2 A 1, 92140 Pattijoki
puh. 044 026 5444 (toiminta-aikana)

Tiedustelut Harakkamäen koulun ja Pattasten koulun aamu- ja iltapäivätoiminnasta:
Riikka Mannila/Rannikon 4H-yhdistys/IP-toiminta, Auratie 1, 92140 Pattijoki
rannikko@4h.fi tai puh. 044 026 5013

Tiedustelut Raahessa toteutettavasta iltapäivätoiminnasta ja mahdollisista vapaista paikoista

  • iltapäivätoiminnan koordinaattori Teija Haapaniemi, teija.haapaniemi@raahe.fi, puh. 044 439 3314, Raahen kaupunki, opetustoimi, Sovionkatu 9, 92100 Raahe
  • Iltapäivätoimintapaikat (toiminta-aikana)