Koululaisten iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta lukuvuonna 2018 - 2019

Perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitettu Raahen kaupungissa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

Iltapäivätoimintaa järjestetään Antinkankaan koulun, Harakkamäen koulun, Honganpalon koulun, Keskuskoulun, Kirkonkylän koulun, Koivuluodon koulun (Ollinsaari), Pattasten koulun ja Tikkalan koulun oppilaille. Iltapäivätoiminnan toteuttajana on Raahen kaupungin opetustoimi ja toimintaa organisoivat koulujen rehtorit/koulunjohtajat.

Iltapäivätoiminnan tavoitteet

  • Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
  • Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
  • Eettisen kasvun tukeminen
  • Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen

Toiminta sisältää mm. askartelua, leikkiä, liikuntaa, ulkoilua, käden taitoja, omaehtoista toimintaa ja mahdollisuuden levähtää. Lapsi voi tehdä toimintapaikassa läksyjä, mikäli vanhempien, opettajan ja ohjaajan kesken on asiasta sovittu. Lapsille tarjotaan toiminnan aikana välipala. Kaupungin toteuttamassa toiminnassa ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.

Iltapäivätoiminta (IP) alkaa koulun päättymisestä (klo 11 tai klo 12) jatkuen klo 16.30 saakka. Koulujen loma-aikoina ei järjestetä iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksu lukuvuonna 2018 - 2019.

Asiakasmaksu 110€/ kuukausi, jos lapsi osallistuu toimintaan yli 10 päivää kuukaudessa
Asiakasmaksu 55€/ kuukausi, jos lapsi osallistuu toimintaan korkeintaan 10 päivää kuukaudesa

Perheiltä, jotka saavat toimeentulon perusosaa, ei peritä asiakasmaksua.

Asiakasmaksuun sisältyy ohjattu toiminta, askartelu- ym. materiaali, välipala, mahdolliset toiminta-aikana tehtävät retket sekä lasten tapaturmavakuutus. Toimintaan osallistumisesta ei peritä muita maksuja.

Iltapäivätoimintapaikat lukuvuonna 2018 - 2019

Antinkankaan koulu
Isoholmintie 6, 92130 Raahe
puh. 040 135 6997 tai 040 135 6706 (toiminta-aikana)

Harakkamäen koulu
Harakkamäentie 14, 92140 Pattijoki
puh. 040 830 3094 (toiminta-aikana)

Honganpalon koulu
Metsätorinkatu 14, 92160 Saloinen, koulun yhteydessä oleva nuorisotila
puh. 040 135 6999 (toiminta-aikana)

Keskuskoulu
Toimintapaikka: Ouluntie 11, 92100 Raahe
puh. 040 135 6992 (toiminta-aikana)

Kirkonkylän koulu
Nujulanperäntie 2, 86400 Vihanti
puh. 040 311 0462 (toiminta-aikana)

Koivuluodon koulu, Ollinsaaren toimipiste
Koulukuja 1, 92120 Raahe
puh. 040 135 6995 (toiminta-aikana)

Pattasten koulu
Rännärintie 3, 92140 Pattijoki
puh. 040 135 6938 (toiminta-aikana)

Tikkalan koulu
Martikkalantie 7, 92230 Mattilanperä
puh. 040 135 7034 (toiminta-aikana)

Tiedustelut Raahessa toteutettavasta iltapäivätoiminnasta ja mahdollisista vapaista paikoista
IP-toimintapaikat ks. yhteystiedot yllä
Raahen kaupungin opetustoimi, Rantakatu 5 D, 1. krs, 92100 Raahe
puh. 040 135 6776 tai opetustoimi@raahe.fi