Tillgänglighetsutlåtande

Brahestads webbplats har skapats enligt riktlinjerna för tillgänglighet, Web Content Accessibility (WCAG), på nivån AA. I testningen av webbplatsen har personer med olika funktionshinder deltagit.

Webbplatsen innehåller även filformat för kontorsprogram som publicerats före den 23 september 2018 (PDF, DOC), som inte är tillgängliga. Ifrågavarande filer görs tillgängliga före den 23 september 2020. Dessförinnan kan du be om att få de filer du behöver i ett annat format via tillgänglighetsresponsen.

Respons på tillgänglighet

Vi tar gärna emot respons, frågor och förslag för att förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Vi svarar på din respons på tillgängligheten inom två veckor. Du kan lämna responsen via webbformuläret (välj tillgänglighet som ett ämne), via e-post till adressen kirjaamo [at] raahe.fi eller genom att ringa +358 08 439 2111 (växel).

Tillgänglighetsklagan och begäran om utredning av tillgängligheten

Om vi inte har gjort de ändringar på Brahestads webbplats som tillgängligheten förutsätter, kan du lämna en tillgänglighetsklagan eller en begäran om utredning av tillgängligheten. I Finland ansvarar Regionsförvaltningsverket i södra Finland (ESAVI) för tillgänglighetstillsynen. På ESAVI:s Webbtillgänglighet-webbplats finns anvisningar och adresser för fortsatta åtgärder.