Raahe.fi saavutettavuusseloste

Raahen kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee Raahe.fi-verkkopalvelua kieliversioineen.

Miten saavutettava raahe.fi-verkkopalvelu on?

Raahen kaupungin verkkosivusto vastaa suurilta osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA. Verkkopalvelu sisältää muutamia saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin omassa alaluvussaan.

Raahe.fi-verkkopalvelua on mahdollista tarkastella vaihtoehtoisella kontrastilla, jolloin kohderyhmävalikko erottuu selkeämmin. Palvelussa on myös käytössä kuuntelutoiminnallisuus, minkä avulla kuntalainen voi halutessaan lukemisen sijaan kuunnella verkkosivujen ja liitetiedostojen tekstit.

Ei-saavutettava sisältö

Raahen kaupungin verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja ovat kaikki kaupungin vanhalla, graafisella pohjalla olevat tiedostot sekä ulkopuolisen tahon laatimat kaavoitusyksikön tiedostot. Nämä ovat ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja, mitkä eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Mikäli sivustolta löytyy muita ei-saavutettavia tiedostoja, voit tarvittaessa pyytää tiedostoja saavutettavassa muodossa saavutettavuuspalautteen kautta.

Toinen osittain ei-saavutettava kokonaisuus on kaupungin verkkosivuston etusivulla sijaitsevat Kuulutukset-syötteet, mitkä tulevat syötteenä asianhallintajärjestelmästä. Asianhallintajärjestelmän mallipohjat on muokattu saavutettaviksi vuoden 2022 aikana, mutta asianhallintajärjestelmä ei täysin toista tehtyjä muokkauksia. Puutteita on yhä esimerkiksi informaation rakenteen ja suhteiden selvittämisessä ohjelmallisesti (WCAG 1.3.1).

Ovatko Raahen somekanavat saavutettavia?

Raahe.fi-verkkopalvelun lisäksi Raahen kaupungin toimialat käyttävät verkkoviestinnässään sosiaalista mediaa. Käytössä olevat somekanavat ovat Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube. Raahen kaupungin YouTube sisältää videotiedostoja, joista puuttuu tekstikuvaus. Lain mukaan ennen 23.9.2020 julkaistua video- tai äänisisältöä ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta. Toimipisteillä on myös blogeja eri julkaisujärjestelmissä. Tarkistamme blogipohjien teknistä saavutettavuutta.

Pyrimme tuottamaan saavutettavia sosiaalisen median verkkosisältöjä 23.9.2020 lähtien niiltä osin, kuin se on valituissa kanavissa mahdollista.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Raahen kaupungin verkkosivusto on julkaistu 28.9.2018. Tämä seloste on laadittu 30.8.2019. Selosteen tiedot perustuvat käyttäjätestaukseen ja itsearvioon. Sivuston testauksessa on ollut mukana eri tavoin toimimisesteisiä henkilöitä. Lisäksi apuna on käytetty testaukseen tarkoitettuja teknisiä työkaluja.

Selosteen päivittäminen:

  • 25.1.2023 Asianhallintajärjestelmän mallipohjat on muokattu vaatimusten mukaiseksi.
  • 22.9.2020 Henkilöstön yhteystiedot -hakupalvelu on muokattu vaatimusten mukaiseksi.
  • 15.9.2020 Lisätty selosteeseen kaupungin sosiaalisia medioita koskeva luku.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Kerro meille havaitsemasi saavutettavuuspuutteet ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Palautteen voit antaa saavutettavuuspalaute -verkkolomakkeella tai sähköpostitse kirjaamo [at] raahe.fi.

Mikäli et ole tyytyväinen Raahen kaupungilta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (ESAVI). Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
puh. 0295 016 000 (vaihde), saavutettavuus [at] avi.fi
www.saavutettavuusvaatimukset.fi