Päätöksenteko

Kunnan päätöksenteko perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä kaupunginvaltuuston päätöksiin.

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kuntalaisille tietoa päätöksistä

Raahen kaupunki antaa sähköisten kanavien kautta kuntalaisille tiedoksi erilaiset kokousasiakirjat, päätökset ja kuulutukset. Mahdollisesta muutoksenhausta on ohjeistus kunkin päätöksen yhteydessä. Tietoverkossa on nähtävillä esimerkiksi viranhaltijapäätökset, kuulutukset sekä toimielinten pöytäkirjat ja esityslistat.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä neljän vuoden ajan kokouspäivästä. Asianhallintajärjestelmän versiovaihdon vuoksi pöytäkirjoja on nähtävillä lokakuusta 2021 lähtien verkko-osoitteessa:

Kuulutukset

Kuulutukset ovat nähtävillä verkko-osoitteissa:

Viranhaltijapäätökset

Dynastyn tietopalvelusta löytyvät sellaiset viranhaltijapäätökset, joihin kuntalaisilla on muutoksenhakumahdollisuus. Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä päätöksen muutoksenhakuajan.

Päätöksiä julkaistaan myös Cloudian Hankintakalenteriin ja Lupapisteen Julkipano-sivustolle.

 

Poika istumassa puheenjohtajan paikalla Raahen Raatihuoneen juhlasalissa.
Kuva: Tiina Lämsä.
Lisätiedot
Hallintojohtaja
Matti Bergman
puh. 040 130 8250
matti.bergman [at] raahe.fi