Jätehuolto

Jätelainsäädäntö on muuttunut ja Raahessakin jätehuollossa tapahtuu tästä johtuen muutoksia. Valtakunnallisena tavoitteena on nostaa jätteiden kierrätysastetta 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että meistä jokainen lajittelee ja kierrättää jätteensä. Jätteiden lajittelun avulla säästämme luonnonvaroja ja hidastamme myös ilmastonmuutosta.

Jätehuollon järjestävänä tahona toimii Tekninen keskus ja valvovana viranomaisena lupa- ja valvontajaosto. Jätehuoltoa säätelevät jätelain ja jäteasetuksen lisäksi Raahen kaupungin jätehuoltomääräykset.

Mikä pysyy ennallaan

Polttokelpoisen jätteen ja keräyspaperin kuljetukset säilyvät edelleen kiinteistön haltijan järjestämänä, eli voit tehdä jätesopimuksen valitsemasi jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Yksityiset henkilöt voivat viedä jäteasemalle esim. remontin tai siivouksen aiheuttamat jätteet.

Raahen kaupungin jäteasemat:

1. Raahen jäteasema, os. Kiiluntie 167, 92120 Raahe
2. Kuusiratin jätteiden keräyspaikka (avoinna 2 krt/kuukausi huhtikuusta lokakuuhun), os. Malmitie 785, 86400 Vihanti puh. 040 830 3028

Vaarallisen jätteen vastaanotto:

1. Lääkejätteitä otetaan vastaan kaikissa alueen apteekeissa
2. 1.6.2023 alkaen vaarallisten jätteiden vastaanotto on Raahen jäteasemalla sekä Kuusiratin keräyspaikalla os. Malmitie 785, Vihanti.  

Viisi muutosta kaupunkilaisten jätehuoltoon

1.    Biojätteen erilliskeräys

Biojätteen erilliskeräys tarkoittaa sitä, että kotitalouksissa syntynyt elintarvikebiojäte lajitellaan ja kerätään erillään muusta jätteestä tai kompostoidaan.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite alkaa eri alueilla eri aikaan. Raahen keskustaajamassa biojätteen erilliskeräys alkaa 1.9.2023, minkä jälkeen biojätekeräys laajenee taajaman reuna-alueille 19.7.2024. Voit tarkistaa kartasta, milloin asuntosi biojätteenkeräys on aloitettava. Rajattujen alueiden ulkopuolella biojätteen erilliskeräys on pakollista vain yli kolmen asuinhuoneiston kiinteistöissä Vihannissa ja Lampinsaaressa. 

Sopimus biojätteen keräyksestä on tehtävä Kiertokaari Oy:n kanssa viimeistään kuukautta ennen keräyksen alkamispäivää. Ole yhteydessä Kiertokaareen sähköpostitse toimisto [at] kiertokaari.fi (toimisto[at]kiertokaari[dot]fi)

Asukkaat voivat halutessaan perustaa naapureidensa kanssa yhteisen biojätteen keräysastian tai huolehtia biojätteistä kompostoimalla. Jos hankitte yhteisen biojäteastian naapurin kanssa, niin ilmoittakaa siitä Kiertokaari Oy:lle viimeistään kuukautta ennen biojätekeräyksen aloittamista.

Jos kompostoit elintarvikebiojätteen, asutpa sitten taajamassa tai haja-asutusalueella, tee kaupungille kompostointi-ilmoitus. Myös kompostori voi olla useamman naapurin kanssa yhteinen.

Keräyssopimuksen teon jälkeen Kiertokaari toimittaa teille biojätteen keräysastian. Jatkossa saat kaksi erillistä laskua jätehuollosta, koska polttokelpoisen jätteen laskutus säilyy ennallaan ja Kiertokaari laskuttaa biojätteen keräyksen.

2.    Muovipakkausten kierrätys

1.7.2023 alkaen muovipakkausjäte lisätään yli kolmen asuinhuoneiston rivi- ja kerrostalojen erilliskeräysvelvoitteisiin. Muovipakkausten keräys toimii jo nykyisin monessa raahelaisessa rivi- tai kerrostaloyhtiössä.

RINKI-Ekopisteet palvelevat jatkossakin alle neljän asuinhuoneiston kiinteistöjä. 

Suomen jätelainsäädännössä on määrätty tuottajavastuu vain muovipakkauksille ja tällöin erilliskeräys koskee vain pakkauksia. Esim. ämpärit, pulkat ja leikkitraktorit eivät kuulu tämän tuottajavastuun piiriin, eikä niitä siten saa laittaa muovipakkausten keräysastioihin.

Tarkemmat lajitteluohjeet löydät jätteiden lajitteluoppaasta.

3.    Poistotekstiilien erilliskeräys

Uusi jätelaki velvoittaa kuntia huolehtimaan poistotekstiilikeräyksestä. Raahessa keräyspisteet löytyvät Raahen Vapaaehtoiset ry:n toimitiloista Auratie 3:ssa ja Saloisten kirppikseltä Tokolantie 86.

Käyttökelpoiset vaatteet ja tekstiilit kannattaa myydä kirpputoreilla tai viedä UFF:in keräyslaatikoihin. Käyttökelvottomat, puhtaat ja kuivat tekstiilit kuten: takit, housut, hameet, paidat, lakanat, verhot, pyyhkeet ja pöytäliinat saa viedä poistotekstiilikeräykseen.

4.    Kuljetusjärjestelmän muutos

Uudistunut jätelaki muuttaa myös jätteenkuljetusjärjestelmää. Seuraavien hyötyjätteiden kuljetukset siirtyvät kunnan järjestettäväksi vaiheittain.

Kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten sekä biojätteen kuljetus taajamissa yli kolmen asuinhuoneiston kiinteistöissä siirtyy kunnan järjestettäväksi heinäkuusta 2023 alkaen.

Vähintään neljän asunnon kiinteistöt, joilla ei ole vielä voimassa olevaa sopimusta muovipakkausjätteen kuljetuksesta, tekevät ennen heinäkuun alkua sopimuksen Kiertokaaren kanssa muovipakkausjätteen kuljetuksesta. Bio- ja muiden pakkausjätteiden osalta vanhat sopimukset siirtyvät automaattisesti Kiertokaarelle. Asunto-osakeyhtiöiden kannattaa kuitenkin olla ajoissa yhteydessä Kiertokaareen ja tarkistaa tietojensa ajantasaisuus. 
 

Kerättävä jäte  Omakoti- ja paritalot sekä kolmen asuinhuoneiston taloyhtiöt Yli kolmen asuinhuoneiston
kiinteistöt
Biojäte Kerätään yli 10 000 asukaan taajamissa 
kartan A-alueella 1.9.2023 alkaen ja B-alueella 19.7.2024 alkaen
Kerätään 1.7.2023 alkaen
Kartonki-, paperi-,
lasi-, metalli- ja
muovipakkaukset
sekä pienmetalli
Viedään ekopisteisiin Kerätään 1.7.2023 alkaen
Keräyspaperi Viedään keräyspaperipisteisiin Kerätään keräyspaperiastioihin

5.    Jätekuljetusrekisteri

Jätehuollon järjestämistä ja jätteenkuljetuksia seurataan ns. jätteenkuljetusrekisterin avulla. Jätehuoltoviranomaisen on jätelain perusteella pidettävä yllä rekisteriä kaikkien asuinkiinteistöjen jätteenkuljetuksesta. Kuljetusyritykset antavat kaupungin ylläpitämään rekisteriin neljä kertaa vuodessa tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu sekä tiedot niiden jäteastioiden tyhjennyksistä jätelajeittain.

Neljä eriväristä roskalaatikko vierekkäin seinän edustalla.
Kuva: Pawel Czerwinski, Unsplash.
Lisätietoa hyötyjätteiden keräyksestä:  
Kiertokaari  
puhelimitse ma–pe 8–15  
p. 08 5584 0020 tai  
neuvonta(at)kiertokaari.fi
Lisätietoa jätehuollosta:  
Raahen kaupungin ympäristöinsinööriltä sekä ympäristötarkastajilta  
puh. 08 439 3111 (vaihde)

Kiertokaari