Toimialat

Kaupunginhallitus

Keskushallinnon tehtävänä on toimia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä.

Kaupunginhallituksen toimialaa johtaa kaupunginjohtaja.


Kehittämislautakunta

Kehittämislautakunta käsittelee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi meneviin asemakaavoihin, elinkeinojen kehittämiseen ja toimitilaratkaisuihin, elinkeinostrategian laatimiseen, kaupunkimarkkinointiin ja viestintään, matkailuun kehittämiseen sekä seutukunnan kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvät asiat. 

Kehittämislautakunnan toimialaa johtaa kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen.


Rakennetun ympäristön lautakunta

Rakennetun ympäristön lautakunta toimii luonnonsuojelulain, jätelain, vesiliikennelain, maastoliikennelain ja ulkoilulain, maankäyttö- ja rakennuslain, maa-aineslain ja kunnossapitolain tarkoittamana toimielimenä sekä leirintäalueviranomaisena.

Rakennetun ympäristön lautakunta nimeää lupa- ja valvontajaoston, joka toimii edellä mainittujen lakien tarkoittamana monijäsenisenä kunnallisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Rakennetun ympäristön lautakunnan toimialaa johtaa tekninen johtaja Jarkko Vimpari.


Tulevaisuuslautakunta

Tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen kansalaisopiston, musiikkiopiston, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen.

Tulevaisuuslautakunnan toimialaa johtaa opetus- ja kasvatusjohtaja Marianne Liimatainen.