Talousarvio

Talousarviossa määritellään Raahen kaupungin menot ja tulot sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle. Talousarvio sisältää myös kaupungin investoinnit. Talousarvion lähtökohtana on kaupunkistrategia vuosille 2017–2021.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielimet seuraavat toiminnan ja talouden toteutumista ja raportoivat kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain.

Tuloveroprosentti

Kaupunginvaltuusto on määrännyt Raahen kaupungin vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 21,00.

Kiinteistöveroprosentit

Kaupunginvaltuusto on määrännyt Raahen kaupungin vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

  • vakituinen asuinrakennus 0,50 %
  • muu asuinrakennus 1,00 %
  • rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
  • yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
  • voimalaitos 3,10 %