Lähidemokratiatoimikunnan avustukset

Raahelaiset eläkeläis-, lastensuojelu-, vammais- ja muuta sosiaalista työtä tekevät järjestöt voivat hakea toiminta-avustusta lähidemokratiatoimikunnalta. Avustusta voivat hakea myös kylä-, asukas- ja kotiseutuyhdistykset. Myös rekisteröimättömät yhdistykset ja toimintaryhmät voivat hakea avustusta, jos niiden nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Toiminta-avustuksena jaetaan yleisavustusta ja kohdeavustusta. Yleisavustus on tarkoitettu hakijan yleisen toiminnan tukemiseen järjestön toimialan ja sääntöjen puitteissa. Kohdeavustusta voi hakea kertaluonteisiin kehittämiskohteisiin ja pienimuotoisiin asuinalueiden liikuntapaikkojen kunnossapitokohteisiin.

Toimi näin

Hae avustusta määräaikaan mennessä sähköisellä lähidemokratiatoimikunnan toiminta-avustushakemuksella. Sähköinen avustushakemus on avoinna vain hakuaikoina. Vuoden 2024 hakuajat ilmoitetaan myöhemmin.

Verkkohakemuksen täyttäminen edellyttää, että hakijayhdistyksen tai ryhmän yhteyshenkilö tunnistautuu vahvasti verkkolomakkeelle. Tunnistautuminen onnistuu mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnusten avulla.

Täytä verkkohakemus huolellisesti. Valitse verkkolomakkeelta, haetko lähidemokratiatoimikunnalta yleis- vai kohdeavustusta. Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhtä avustustyyppiä.

Liitä hakemukseen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Kohdeavustuksen haku edellyttää myös kustannusarvion ja suunnitelman toimittamista lähidemokratiatoimikunnalle. Lähetä liitetiedostot tekstitiedostoina (esim. pdf, doc, Excel), ei kuvatiedostoina (jpg, png).

Jos et voi lähettää kaikkia liitteitä verkkohakemuksen mukana, voit toimittaa niitä sähköisesti myös hakuajan jälkeen. Lähetä tällöin liitteet sähköisellä avustusten täydennysliitteiden verkkolomakkeella.

Jos tarvitset apua sähköisen avustushakemuksen täyttämiseen, voit varata opastusajan Raahen kirjastolta.

Jos sähköinen haku ei ole sinulle mahdollista, voit täyttää tulostettavan pdf-lomakkeen. Lähetä allekirjoitettu lomake liitteineen postitse Raahen kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Lähidemokratiatoimikunnan toiminta-avustukset on tarkoitettu Raahen alueella toimivien eläkeläis-, lastensuojelu-, vammais- ja muuta sosiaalista työtä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen. Lisäksi avustusta jaetaan raahelaisten kylä-, asukas- ja kotiseutuyhdistysten toiminnan tukemiseen.

Tukea voidaan myöntää myös toisessa kunnassa toimiville yhdistyksille, jos niillä on Raahessa toimiva osasto tai muu elin. Tällöin osaston tai elimen toiminnan on oltava kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä.

Avustusta ei myönnetä:

  • kaupungin hallintokuntien tuottamaan toimintaan
  • toimenpiteisiin kaupungin omistamissa tai hallinnoimissa kohteissa
  • verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen
  • koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään tai niiden toimintaan liittyvän toiminnan tukemiseen
  • ryhmille tai yhdistyksille, joilla ei ole toimintasuunnitelmaa
  • toimi- tai toimintatilojen ylläpitokustannuksiin
  • hakijalle, jolla on mahdollisuus hakea ja saada avustusta toiselta kaupungin viranomaiselta kyseistä viranomaista koskevan erityislainsäädännön nojalla.

Toimipiste

Ratakatu 3
92100 RAAHE

Kolme nauravaa henkilöä.
Lähidemokratiahallitus jakaa vuosittain avustuksia esimerkiksi kylä-, asukas- ja kotiseutuyhdistyksille. Kuva: Priscilla du Preez, Unsplash.
Lisätiedot
Kansalaistoiminnan ja osallisuuden päällikkö
Ari Pietarinen
puh. 040 830 3006
ari.pietarinen [at] raahe.fi